Ὁ κ. Πάιατ ἦτο σαφής

Share:

Τὸ εἰδησεογραφικὸν πρακτορεῖον «Ὀρθοδοξία» τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου ἔλαβε συνέντευξιν ἀπὸ τὸν Ἀμερικανὸν Πρέσβυν εἰς Ἀθήνας. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα τῆς 22ας Ἰουλίου 2019:

«Ἔχετε ἐπισκεφθεῖ τὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ μάλιστα κατὰ τὴν ἐπίσκεψή σας δημοσιεύσατε διάφορες ἀναφορὲς στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης σχετικὰ μὲ τὶς ἐπισκέψεις αὐτές. Ὁ σκοπὸς τῶν ἐπισκέψεών σας ἦταν στὰ πλαίσια τῆς διπλωματικῆς σας δραστηριότητας ἢ ἦταν στὰ πλαίσια τοῦ προσωπικοῦ σας ἐνδιαφέροντος, δεδομένου ὅτι τὸ Ἅγιο Ὄρος ἔχει μεγάλη σημασία γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν Χριστιανισμὸ γενικότερα στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη;

Ἡ μοναστικὴ κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους δὲν μοιάζει μὲ κανένα ἄλλο μέρος τοῦ κόσμου, διότι εἶναι ἕνας μοναδικὰ σημαντικὸς Ὀρθόδοξος τόπος καὶ παγκόσμιας κληρονομιᾶς τῆς UNESCO, τόπος ποὺ πιστοποιεῖ τὸν μακρὺ ἱστορικὸ ρόλο τῆς Βόρειας Ἑλλάδας ὡς πολιτιστικὸ σταυροδρόμι. Πάντα ἤθελα νὰ τὸ ἐπισκεφθῶ καὶ χάρηκα πολὺ ποὺ ἤμουν καλεσμένος ἀπὸ τὸν Παναγιώτατο Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαῖο τὸν περασμένο χρόνο. Μὲ ἐντυπωσίασε ἡ θερμὴ ὑποδοχὴ πού μοῦ ἐπιφύλαξαν τὰ Μοναστήρια, οἱ σκῆτες, καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας καὶ ὁ πολιτικὸς διοικητής. Εἶχα τὴν τιμὴ νὰ συναντηθῶ ἐπίσης μὲ τὸν καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου Γέροντα Ἐφραὶμ καὶ τὴν ἀδελφότητα καθὼς καὶ τὴν ἀδελφότητα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Σίμωνος Πέτρας. Τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι τόσο σημαντικὸ γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ψυχή, ποὺ δὲν μπορῶ νὰ φανταστῶ νὰ εἶμαι Πρεσβευτὴς τῶν ΗΠΑ ἐδῶ, χωρὶς νὰ προσπαθήσω νὰ μάθω περισσότερα γι’ αὐτό…

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες διαδραματίζουν εὐρύτερα σημαντικὸ ρόλο ὡς θρησκευτικοὶ ἡγέτες σὲ διάφορα θέματα: στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ φυσικὰ στὴν Οὐκρανία, ἀλλὰ καὶ στὸν εὐρύτερο Ὀρθόδοξο κόσμο. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη, ἐκτιμοῦμε ἰδιαίτερα τὴν ἡγεσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη σὲ διάφορα θέματα μὲ γεωπολιτικὴ σημασία, ἰδιαίτερα στὴν οὐκρανικὴ αὐτοκεφαλία».

Τὸ ἐρώτημα ἐτέθη μὲ τρόπον ποὺ κατευθύνει τὴν ἀπάντησιν. Προφανῶς σκοπὸς ἦτο νὰ ἀπομειώσουν τὸ κῦρος δι’ ὅσα ἐγράφησαν διὰ τὴν «τυχαίαν» συνάντησιν τοῦ Πρέσβεως καὶ τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου εἰς τὴν Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου. Μήπως ἄφησε τὴν ἰδιότητα τοῦ Πρέσβεως εἰς Ἀθήνας καὶ μετέβη εἰς τὸ Ὄρος μόνον ὡς… πιστός; Ὡς πιστόν, τὸν προσεκάλεσεν ὁ Πατριάρχης; Ἀλλά, ἐρωτῶμεν καὶ τὸν κ. Πάιατ: ὁ Ἄθως συνδέεται μόνον μὲ τὴν Βόρειον Ἑλλάδα ἢ μὲ ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα; Πλέον σημαντικὴ ὅμως ἦτο ἡ ἀποκάλυψις ὅτι ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος διεδραμάτισε «γεωπολιτικὸν» ρόλον. Μήπως ὁ ἑπόμενος θὰ εἶναι εἰς τὸ «Σκοπιανόν»;

Previous Article

Ἐλπιδοφόρος πρόρρησις τοῦ Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου

Next Article

Δημότης Ὕδρας ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

Διαβάστε ακόμα