Ὁ Ἀλβανίας πρόεδρος διαθρησκειακοῦ ὀργανισμοῦ!

Share:

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος «κατακτᾶ» ὅλο καὶ περισσότερες οἰκουμενιστικὲς θέσεις. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ἡ παγκόσμια θρησκευτικὴ κοινότητα ἀναγνωρίζει τὸ ρόλο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας Ἀναστασίου στὴ διαμόρφωση τῆς διεθνοῦς εἰρήνης. […] Πρόσφατα ἐπανεξελέγη, γιὰ μία ἀκόμη φορά, ἐπίτιμος πρόεδρος τῆς ὀργάνωσης “Θρησκεῖες γιὰ τὴν Εἰρήνη”, ποὺ ἡ παγκόσμια συνέλευσή της, μὲ τὴν παρουσία 900 ἐκπροσώπων 100 καὶ πλέον χωρῶν ἀπὸ τὴ Βόρεια καὶ Νότια Ἀμερική, τὴν Εὐρώπη, τὴν Ἀσία, τὴν Ἀφρική, τὴν Αὐστραλία καὶ τὴν Ὠκεανία, πραγματοποιήθηκε στὴ Γερμανία μὲ θέμα: “Φροντίδα γιὰ τὸ κοινό μας μέλλον”. Ὁ κ. Ἀναστάσιος ἐκλέγεται ἐδῶ καὶ μία δεκαετία, ἀπὸ τὸ 2009, ἐπίτιμος πρόεδρος τῆς Ὀργάνωσης, ποὺ εἶναι ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὸν ΟΗΕ. Στὴ συνέλευση συμμετεῖχε καὶ τὸ Διαθρησκειακὸ Συμβούλιο τῆς Ἀλβανίας, πρόεδρος τοῦ ὁποίου αὐτὴ τὴν περίοδο εἶναι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀναστάσιος» (Ἱστ. Ρομφαία). Ρωτᾶμε τὸν Μακαριώτατο νὰ μᾶς ἀπαντήσει εἰλικρινά: μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ πολυπόθητη εἰρήνη μέσῳ τῆς «συμφιλίωσης» τῶν θρησκειῶν καὶ τὰ διαθρησκειακὰ φόρα; Μήπως, γιὰ νὰ διακηρύξουν τὴν εἰρήνη, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποβάλουν ἀπὸ τὶς διδασκαλίες τους τὸ μῖσος καὶ τὴ βία (βλέπε Ἰσλάμ);

Previous Article

Ο ΣΕΒ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΔΕΔΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΤΟΥ;

Next Article

Μέντιουμ ἰσχυρίζεται ὅτι ὑπῆρξε… σύζυγος τοῦ Ἀπ. Παύλου!

Διαβάστε ακόμα