Μάρτιος 2016

Καινοφάνες! Μεγάλη Σύνοδος με παποπατριαρχικόν πρωτείον;

15 Μαρτίου 2016 | 321 προβολές

­Το σχέδιον συγκλίσεως μεταξύ Παπισμού και Ορθοδοξίας προβλέπει την ανάδυσιν καινοφανούς «Πρωτείου» δια τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως και επιφανειακής «Συνοδικότητος» δια τον Πάπαν. Τι ρόλον θα […]

Απάντησις του Γραμματέως της ΠΕΘ εις τον Αρχιμανδρίτην π. Σωφρόνιον Γκουτζίνην

8 Μαρτίου 2016 | 357 προβολές

Δημοσιεύομεν ακολούθως τμήματα εκ του άρθρου του Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου Γκουτζίνη και της απαντήσεως εις αυτό του Γραμματέως της Π.Ε.Θ. κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη δια λόγους αντικειμενικότητος, […]

1 2 3 4
Παντοκράτορας