Απρίλιος 2016

Τα Άγια Πάθη

22 Απριλίου 2016 | 134 προβολές

Τη αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα ΑΓΙΑ και σωτήρια και φρικτά ΠΑΘΗ του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ επιτελούμεν· τους εμπτυσμούς, τα […]

Ο «Ο.Τ.» αποκαλύπτει

19 Απριλίου 2016 | 108 προβολές

Τελευταίως γίνεται εκτενής συζήτησις δια τα οικονομικά της Μεγάλης Συνόδου και ο Σεβ. Γαλλίας απήντησεν ότι, ως ήδη έχει αποφασισθή, εκάστη Τοπική Εκκλησία θα αναλάβη […]

Ανέκδοτος επιστολή του π. Φιλοθέου προ τον π. Μάρκον «Μη εύρουν αιτίας και εμποδίσουν να δημοσιεύεται ο Ο.Τ.»

15 Απριλίου 2016 | 281 προβολές

Επί τη συμπληρώσει εξ ετών από την κοίμησιν του Ιερομονάχου π. Μάρκου Μανώλη παραθέτομεν μίαν μνημειώδη επιστολήν, την οποίαν είχε στείλει εις τον π. Μάρκον […]

1 2 3 4 5
Παντοκράτορας