Απρίλιος 2016

Η Γαστριμαργία

5 Απριλίου 2016 | 240 προβολές

Λέγει ο Απ. Παύλος: «οι γαρ τοιούτοι τω Κυρίω ημών Ιησοῦ Χριστώ ου δουλεύουσιν, αλλά τη εαυτών κοιλία» (Ρωμ, ιστ´ 18). Δηλαδή, αυτοί (οι ψευδοδιδάσκαλοι) […]

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ;

4 Απριλίου 2016 | 246 προβολές

Παρελήφθη Σχέδιον Αρχιερατικής διακηρύξεως Κατ’ αυτήν την περίοδον περιήλθεν εις χείρας μας μία Διακοίνωσις, με την οποίαν ενδεχομένως, θα εκδηλωθή η όποια απόφασις η αντίδρασις […]

1 3 4 5
Παντοκράτορας