Μαΐου 2016

Κριτής των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως;

23 Μάϊος 2016 | 312 προβολές

ΝΕΑ ΒΟΜΒΑ! ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ «ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ» ΤΗΣ Μ. ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗ Κριτής των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως; ΜΕΤΑ την αποκάλυψιν του Ο.Τ. […]

Εγερτήριον εις τον Άθωνα;

20 Μάϊος 2016 | 488 προβολές

Μετά τας αντιδράσεις δι᾽ επιστολών των Ιερών Μονών προς το Πατριαρχείον Κων/πόλεως δια την Μ. Σύνοδον και τον προγραμματισμόν Διπλής Συνάξεως δια συζήτησιν περί του […]

Ίδρυσις Ορθοδόξου Παρατάξεως

20 Μάϊος 2016 | 193 προβολές

Εις τον Λίβανον εσχηματίσθη Ορθόδοξος παράταξις, δια να αντιπροσωπεύση μόλις το 8%! Εις την Ελλάδα, όπου το 95% είμεθα Ορθόδοξοι, δεν οφείλομεν να υποστηρίξωμεν αυτήν […]

Η ποιμαντική είναι πολιτική

20 Μάϊος 2016 | 143 προβολές

Συνέντευξιν παρεχώρησεν ο Σεβ. Σισανίου Παύλος εις τον κ. Τριαντάφυλλον Σερμέτην. Μεταξύ άλλων υπεγράμμισεν ότι ο θεολογικός λόγος είναι πολιτικός. Παραθέτομεν μικρόν απόσπασμα από την […]

Ο Ιεροσολύμων, το Αυτοκέφαλον και ο Οικουμενισμός ακυρώνουν την Μ. Σύνοδον

19 Μάϊος 2016 | 254 προβολές

Του κ. Διονυσίου Πελέκη του Αλεξίου, δικηγόρου Αθηνών   ΠΡΟΣ Την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος, νομίμως εκπροσωπουμένην υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών […]

Η συνήθεια της αμαρτίας

19 Μάϊος 2016 | 217 προβολές

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει το θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού πλησίον της Προβατικής κολυμβήθρας. Ονομαζόταν Προβατική από την ονομασία της πύλης, όπου δι᾽ αυτής έβαζαν […]

1 2 3 4
Παντοκράτορας

Ειδήσεις