Μαΐου 2016

Αντορθόδοξοι δηλώσεις

4 Μάϊος 2016 | 207 προβολές

Αλγεινήν εντύπωσιν προκάλεσαν επίσημα χείλη του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως την παραμονήν της ελεύσεως του αιρεσιάρχου Πάπα εις την Λέσβον. Ο πρωτοπρεσβύτερος Δοσίθεος Αναγνωστόπουλος, Εισηγητής και Εκπρόσωπος […]

1 2 3 4
Παντοκράτορας

Ειδήσεις