Ιούλιος 2016

Δογματικὸς Διάλογος

6 Ιουλίου 2016 | 295 προβολές

Απεστάλη εις τον Ο.Τ. επιστολή του σεβαστού και πολυγραφοτάτου π. Εμμανουήλ Χατζηδάκην απευθυνομένη προς τον Πρωτοπρ. Βασίλειον Βολουδάκην. Η επιστολή αφορά εις παλαιοτέραν κακοδοξίαν δια […]

1 2 3 4
Παντοκράτορας