Οκτώβριος 2016

Η Ιεραρχία ενώπιον διλημμάτων

4 Οκτωβρίου 2016 | 159 προβολές

Ευρισκόμεθα αναμφιβόλως προ παραχωρήσεως Θεού, η σημερινή Ιεραρχία να επωμίζεται το βάρος επιλύσεως των μεγαλυτέρων εκκλησιαστικών προβλημάτων από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους. Αν παλαιά η […]

1 2 3
Παντοκράτορας