Νοεμβρίου 2016

«Ουδείς προστρέχων επί Σοι, κατησχυμένος από Σου εκπορεύεται, αγνή Παρθένε Θεοτόκε…»

3 Νοεμβρίου 2016 | 263 προβολές

Όλοι οι άνθρωποι καταφεύγουμε στην Παναγιά και παίρνουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε. «Ουδείς προστέχων επί Σοι, κατησχυμένος από Σου εκπορεύεται, αγνή Παρθένε Θεοτόκε, αλλά […]

1 2 3
Παντοκράτορας

Ειδήσεις