Ιανουάριος 2017

Μασωνικόν το ανακοινωθέν της διασκέψεως Ορθοδόξων και Παπικών!

26 Ιανουαρίου 2017 | 423 προβολές

Η 5η Ορθόδοξο-Παπική Διάσκεψις με συμμετοχήν των εκπροσώπων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών της Ευρώπης και του Παπικού Συμβουλίου των Επισκοπικών Διασκέψεων της Ευρώπης επραγματοποιήθη […]

1 2 3
Παντοκράτορας