Μάρτιος 2017

Ετεροφωνία εις μίαν «Σύναξη»

1 Μαρτίου 2017 | 132 προβολές

Η ετεροφωνία είναι γενικώς θετική, όταν αφορά εις ζητήματα κοινής συνεννοήσεως, ώστε να εξευρεθή η καλυτέρα γνώμη. Όταν αυτή όμως αφορά εις θεμελιώδη και παραδεδομένα […]

1 3 4 5
Παντοκράτορας