Απρίλιος 2017

Παραλήρημα συκοφαντιών

3 Απριλίου 2017 | 184 προβολές

Ο κ. Παναγιώτης Τελεβάντος έχει εμμονήν με αγωνιστήν κληρικόν, παλαιόν αρθρογράφον του Ο.Τ., ο οποίος επέτυχε την δικαστικήν καταδίκην αυτού, και επειδή δεν δύναται να […]

1 2 3
Παντοκράτορας

Ειδήσεις