Μαΐου 2017

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ηυτομόλησε προς τον Αγγλικανισμόν;

18 Μάϊος 2017 | 194 προβολές

Έφριξαν Άδου πυλωροί ακούοντες τα όσα είπεν εις την προσφώνησίν του ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κατά την υποδοχήν του αιρεσιάρχου Αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας κ. Γουέλμπυ! Παραθέτομεν την […]

Περί της «Φωνής Κυρίου»

18 Μάϊος 2017 | 132 προβολές

Αγαπητέ κ. Διευθυντά, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!  ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ !!! Σας επισυνάπτω κείμενο το οποίο έγραψα αναφορικά με το «Κήρυ-γμα» του φυλλαδίου «Φωνή Κυρίου» για την […]

Η κόρη του διαβόλου

12 Μάϊος 2017 | 66 προβολές

Ο Απόστολος Παύλος για τις αιρέσεις μας συμβουλεύει: «Προσέχετε ουν εαυτοίς και παντί τω ποιμνίω εν ω υμάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμαίνειν […]

1 2 3 4
Παντοκράτορας