Ιούνιος 2017

Το αραπόπουλο

9 Ιουνίου 2017 | 115 προβολές

Ο Απόστολος Παύλος μας συμβουλεύει: «επί πάσιν αναλαβόντες τον θυρεόν της πίστεως, εν ω δυνήσεσθε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα σβέσαι» (Εφεσ. στ  16) […]

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΣ

8 Ιουνίου 2017 | 152 προβολές

Έγκυροι πληροφορίαι αναφέρουν ότι θα συγκληθή η Ιεραρχία την τελευταίαν εβδομάδα του Ιουνίου δια το ζήτημα του νέου προγράμματος των Θρησκευτικών. Παρακαλούμεν τους αναγνώστας να […]

Ερωτήματα προς τους Καθηγουμένους των Ι. Μ. Βατοπαιδίου και Σταυρονικήτα

8 Ιουνίου 2017 | 262 προβολές

Γράφει ο Μοναχός Νικόλαος Αγιορείτης Με τις δηλώσεις του Καθηγουμένου της Βατοπαιδίου Μονής στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, που έβαλε συλλήβδην κατά των παλαιών πατέρων ως προκατειλημμένων, […]

Νέα περί των αποτειχισθέντων

6 Ιουνίου 2017 | 252 προβολές

Επειδή κάποιοι αναγνώσται ζητούν ενημέρωσιν περί των διακοψάντων το μνημόσυνον του οικείου ιεράρχου καταγράφομεν συνοπτικώς αναφοράς εκ του ανηρτηθέντος βίντεο εις το ιστολόγιον «Κατήχησις» της […]

Διαγραφαί από τον κατάλογον προς αρχιερατείαν;

2 Ιουνίου 2017 | 261 προβολές

Του κ. Παναγιώτου Κατραμάδου   Μετά τη δημοσίευση του καταλόγου των προς Αρχιερατεία εκλογίμων Αρχιμανδριτών, στον οποίο προστέθηκαν έντεκα Αρχιμανδρίτες, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται και […]

Διαγραφαί από τον κατάλογον προς αρχιερατείαν;

1 Ιουνίου 2017 | 818 προβολές

Του κ. Παναγιώτου Κατραμάδου Μετά τη δημοσίευση του καταλόγου των προς Αρχιερατεία εκλογίμων Αρχιμανδριτών, στον οποίο προστέθηκαν έντεκα Αρχιμανδρίτες, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται και το […]

1 2 3
Παντοκράτορας