Φεβρουάριος 2018

Η Μακεδονία Πόλις-Κράτος είναι Ελλάς και μάρτυς τούτου είναι η παγκόσμιος Ιστορία

1 Φεβρουαρίου 2018 | 57 προβολές

Γράφει ο Πρεσβύτερος Ευστάθιος Κολλάς, ΕΛΛΗΝ Ορθόδοξος Θεολόγος-Εκκλ/κος Συνήγορος, Επ/μος πρ/δρος Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος «…Μετά την νίκη επί των Περσών, του Μακεδόνος Αλεξάνδρου, υιού του […]

1 2 3 4
Παντοκράτορας