Μάρτιος 2018

Μητροπολίτης εύχεται να προαχθούν η θεολογία και η ανθρωπολογία του προτεσταντισμού!

9 Μαρτίου 2018 | 106 προβολές

ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ χρονιά συμπληρώθηκαν πεντακόσια χρόνια από το ξέσπασμα της Μεταρρυθμίσεως στην αιρετική δυτική χριστιανοσύνη. Ασυμβίβαστοι παπικοί, με πρώτον τον Λούθηρο, αποσπάστηκαν από την «καθολική […]

1 2
Παντοκράτορας