ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΑ Β

Παντοκράτορας