Ειδήσεις

Η μακαρία απλότης

3 Αυγούστου 2018 | 67 προβολές

Λέγει ο Απ. Παύλος: δούλοι υπακούετε τοις Κυρίοις κατά σάρκα μετά φόβου και τρόμου, εν απλότητι της καρδίας υμών ως τω Χριστώ» (Εφ. Στ  5). […]

1 2 3 80
Παντοκράτορας

Ειδήσεις