Ειδήσεις

Η κρατική επιβουλή κατά της Ορθοδόξου Συνειδήσεως

25 Απριλίου 2018 | 3 προβολές

Η διακήρυξις από το ΣτΕ της υπεροχής του δικαιώματος της ελευθέρας αναπτύξεως της ορθοδόξου συνειδήσεως των νέων έναντι οιασδήποτε κρατικής επιβουλής. Διεθνής, υπερκρατική, υπερσυνταγματική, υπερνομοθετική […]

Εις τι στοχεύει ο εν Σάμω παπισμός σχετικώς με τους πρόσφυγας;

24 Απριλίου 2018 | 16 προβολές

Προ ικανού χρονικού διαστήματος ο Σεβ. Σάμου είχεν αποστείλει επιστολήν προς την Κυβέρνησιν εκθέτων την εκρηκτικήν κατάστασιν των προσφύγων και μεταναστών της νήσου Σάμου. Προσφάτως […]

Tά ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι ανώτερα των δικαιωμάτων του Θεανθρώπου Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Σούπερ Σταρ του Μπρόντγουεϊ, αλλά ο αληθής, μέγας και ισχυρός Θεός

20 Απριλίου 2018 | 49 προβολές

Του κ. Χρήστου Κ. Λιβανού Κατά τον λόγον του Μακρυγιάννη, «ο λαός, όταν του πειρά­ζουν Πατρίδα και Θρησκεία, θα ενεργή, κι ο,τι θέλουν ας του […]

Θέλουν να μας ξεβαπτίσουν

18 Απριλίου 2018 | 34 προβολές

Του κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη Το υπουργείο Παιδείας συνεχίζει ανένδοτο την πολεμική του κατά της ορθοδόξου αγωγής. Δεν ανέμενε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας […]

1 2 3 70
Παντοκράτορας