Πατερικαί Διδαχαί

Τὸ στήριγμα ὅλων μας

27 Οκτωβρίου 2016 | 124 προβολές

Ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ Μητέρα μας, ἡ Βασίλισσα τῆς καρδιᾶς μας. Τὴν ἀγαποῦμε, διότι πιὸ πολὺ μᾶς ἀγαπᾶ ἐκείνη. Ποιὸς ἄνθρωπος πιστὸς μετὰ τὴν […]

Ο Τίμιος Σταυρός

9 Σεπτεμβρίου 2016 | 693 προβολές

Λέγει ο Απόστολος Παύλος: «εμοί δε μη γένοιτο καυχάσθαι ει μη εν τω σταυρώ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δι’ ου εμοί κόσμος εσταύρωται καγώ […]

1 5 6 7 8 9 10
Παντοκράτορας