Ειδήσεις

«Αγόνους αντιπαραθέσεις» εχαρακτήρισεν ο Πατριάρχης Κων/λεως τους αγώνας των Αγίων Πατέρων κατά των αιρέσεων του παπισμού!

29 Δεκεμβρίου 2017 | 195 προβολές

Η προσφώνησις και η αντιφώνησις μεταξύ Πατριάρχου και του παπικού απεσταλμένου κατά την εορτήν του Αγ. Αποστόλου Ανδρέου εις το Φανάρι προοιωνίζει την πορείαν του […]

Μετάλλαξις της Θεολογικής Σχολής εις Θρησκειολογικήν!

20 Δεκεμβρίου 2017 | 147 προβολές

Αποκλειστικαί και έγκυραι πληροφορίαι του «Ορθοδόξου Τύπου» αναφέρουν ότι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών ενέκρινε την πρόταση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του […]

1 2 3 4 62
Παντοκράτορας