Ειδήσεις

Νέα περί των αποτειχισθέντων

6 Ιουνίου 2017 | 209 προβολές

Επειδή κάποιοι αναγνώσται ζητούν ενημέρωσιν περί των διακοψάντων το μνημόσυνον του οικείου ιεράρχου καταγράφομεν συνοπτικώς αναφοράς εκ του ανηρτηθέντος βίντεο εις το ιστολόγιον «Κατήχησις» της […]

Διαγραφαί από τον κατάλογον προς αρχιερατείαν;

2 Ιουνίου 2017 | 136 προβολές

Του κ. Παναγιώτου Κατραμάδου   Μετά τη δημοσίευση του καταλόγου των προς Αρχιερατεία εκλογίμων Αρχιμανδριτών, στον οποίο προστέθηκαν έντεκα Αρχιμανδρίτες, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται και […]

Διαγραφαί από τον κατάλογον προς αρχιερατείαν;

1 Ιουνίου 2017 | 260 προβολές

Του κ. Παναγιώτου Κατραμάδου Μετά τη δημοσίευση του καταλόγου των προς Αρχιερατεία εκλογίμων Αρχιμανδριτών, στον οποίο προστέθηκαν έντεκα Αρχιμανδρίτες, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται και το […]

Ποίος είναι ο νέος «Οικουμενικός» με την ευλογίαν του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως;

31 Μάϊος 2017 | 170 προβολές

Ο Οικουμενισμός υπονομεύει την Οικουμενικότητα του Πατριαρχείου! Αι οικουμενιστικαί επιλογαί του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως υπονομεύουν το Πατριαρχείον ως προς τον τίτλον «Οικουμενικόν» καθώς τον τίτλον αυτόν […]

Σχέδιον νόμου δια την «ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ» ΠΡΟΣΟΧΗ! – Εισάγεται πλαγίως η δυνατότης υιοθεσίας παιδιού από ομόφυλα ζευγάρια!

29 Μάϊος 2017 | 78 προβολές

Tου κ. Χρήστου Μπονατάκη Μία τραγική συνέπεια, που προκύπτει απ’ τον παρόν σχέδιο νόμου είναι ότι φαίνεται να εισέρχεται απ’ το «παράθυρο» …η δυνατότητα υιοθεσίας […]

Ούτε πέντε αληθινοί Χριστιανοί…

26 Μάϊος 2017 | 185 προβολές

Προειδοποιεί ο Απόστολος Παύλος: «Τούτο δε γίγνωσκε, ότι εν εσχάταις ημέραις ενστήσονται καιροί χαλεποί, έσονται γαρ οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν απειθείς, […]

1 2 3 4 5 52
Παντοκράτορας