Ειδήσεις

Η ευλογημένη εργασία

31 Μαρτίου 2016 | 169 προβολές

• Αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς «Δι᾽ όλης της νυκτός κοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν. Επί δε τω ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον» (Λουκ. 5, 5). Δηλαδή, Διδάσκαλε, […]

1 43 44 45 46 47 52
Παντοκράτορας