Ειδήσεις

«Σύµφωνο Ἐλεύθερης Συµβίωσης»: Νοµιµοποίησις τῆς ἀνευθυνότητος, τώρα… καί τῆς διαστροφῆς

5 Ιανουαρίου 2016 | 118 προβολές

Τοῦ Ἀρχιµ. Αὐγουστίνου Γ. Μύρου, ∆ρ Θεολογίας Σὲ µία πολιτισµένη καὶ εὐνοµούµενη κοινωνία θεωρεῖται αὐτονόητο οἱ ὑπεύ- θυνοι ἄρχοντές της νὰ νοµοθετοῦν ὑπὲρ τοῦ φυσικοῦ […]

1 58 59 60
Παντοκράτορας