Ειδήσεις

Κόρινθος: Το Αρχαίο λιμάνι Λεχαίου και η Βασιλική του Αγ.Λεωνίδη από ψηλά! (Βίντεο)

27 Ιανουαρίου 2016 | 313 προβολές

Η παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Λεωνίδη, στο αρχαίο λιμάνι Λεχαίου Η Βασιλική βρίσκεται στο αρχαίο λιμάνι Λεχαίου της Κορίνθου, στο δυτικό τμήμα του. Είχε κτιστεί […]

«Μυστήριον τοῦ χρόνοις αἰωνίοις σεσιγηµένου»

5 Ιανουαρίου 2016 | 70 προβολές

Τοῦ Πανοσ/του Ἀρχιµ. π. Κωνσταντίνου Χαραλαµπoπούλου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀµαρουσίου καί Ὠρωποῦ Ἡ θεοπνευστία τῶν Χριστουγέννων ἔγκειται στό γεγονός τῆς χαροποιοῦ εἰδήσεως τοῦ […]

Πνευματικὴ ἀφασία

5 Ιανουαρίου 2016 | 107 προβολές

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δέν ἔχουν ἐκτιµήσει τόν πνευµατικό κίνδυνο τοῦ οἰκουµενι- σµοῦ. Ἐνῶ ὑποτίθεται ὅτι ἀγρυπνοῦν […]

«Σύµφωνο Ἐλεύθερης Συµβίωσης»: Νοµιµοποίησις τῆς ἀνευθυνότητος, τώρα… καί τῆς διαστροφῆς

5 Ιανουαρίου 2016 | 147 προβολές

Τοῦ Ἀρχιµ. Αὐγουστίνου Γ. Μύρου, ∆ρ Θεολογίας Σὲ µία πολιτισµένη καὶ εὐνοµούµενη κοινωνία θεωρεῖται αὐτονόητο οἱ ὑπεύ- θυνοι ἄρχοντές της νὰ νοµοθετοῦν ὑπὲρ τοῦ φυσικοῦ […]

1 76 77 78
Παντοκράτορας