ΨΥΧΩΦΕΛΗ

Χαίρε, Μαρία

2 Μαρτίου 2018 | 83 προβολές

Ποιός μπορεί να εκφράση το μεγαλείο της Παναγίας μας; Η πρώτη μετά τον Ένα. Η Αειπάρθενος είναι η γυνή, «εξ ης πηγάζει τα κρείττω». Διότι […]

1 2 3 17
Παντοκράτορας