Άνευ δικαιολογίας

Share:

Ο Κωνσταντινουπόλεως είχε μεταβή εις Γενεύην δια ιατρικήν παρακολούθησιν. Εκεί επληροφορήθημεν από το ιστολόγιον fanarion.blogspot.gr ότι εφωτογραφήθη εις παραλίμνιον προάστιον με τον Μητροπολίτην, κληρικούς και φοιτητάς, μεταξύ των οποίων ευρίσκονται και νεοχειροτονηθέντες. Κανείς δεν φέρει περιβολήν κληρικού! Εις την Τουρκίαν ισχυρίζονται ότι απαγορεύεται. Απαγορεύεται και εις την Ελβετίαν; Με αυτήν την ευσέβειαν γαλουχούνται οι νέοι κληρικοί; Αλλά και ο Πατριάρχης κατά την ημέραν μνήμης του Αγ. Γρηγορίου του Ε ἐναποθέτει άνθη εις την πύλην του απαγχονισμού και προσεύχεται χωρίς να φέρει επιτραχήλιον. Διατί δια τον Πατριάρχην Αθηναγόραν μνημόσυνα και τελεταί και δια τον Ιερομάρτυρα Γρηγόριον ούτε τρισάγιον; Απαγορεύεται και εις την αυλήν του Φαναρίου το επιτραχήλιον;

Previous Article

Εξελίξεις στο θέμα υφαρπαγής στην Χιμάρα

Next Article

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Καθημερινότητα οι κατασχέσεις ναών

Διαβάστε ακόμα