Αι ΗΠΑ πιέζουν τον Σεβ. Αμερικής

Share:
Εφημερίς Ορθόδοξος Τύπος

Τον Αρχιεπίσκοπον Αμερικής επεσκέφθη εις την Νέαν Υόρκην ο πρέσβυς των ΗΠΑ εις τας Αθήνας κ. Τζέφρυ Πάϊατ την παρελθούσαν Τρίτην 19ην Ιουνίου 2018. Εις το ανακοινωθέν δηλώνεται ότι σκοπός της επισκέψεως του κ. Πρέσβεως ήτο η ανταλλαγή απόψεων σχετικώς με την ομογένειαν και την συμφωνίαν της Ελλάδος με τα Σκόπια. Προφανώς ο κ. Πρέσβυς ελησμόνησεν ότι είναι πρέσβυς των αμερικανών εις την Ελλάδα και όχι των Ελλήνων εις την Αμερικήν… Αλλά φαίνεται ότι τον ενδιαφέρουν πολύ αι απόψεις του κ. Δημητρίου, περισσότερον απ᾽ ο,τι του κ. Τραμπ, ώστε να σπεύση να τον συμβουλευθή… Απορίας αξία είναι η ανεξήγητος συγκυρία: Πως συνέβη μόλις ηρνήθη εις τον Πατριάρχην ο Αμερικής να παραιτηθή, ο κ. Πάϊατ να επισκεφθή την Ι. Μ. Βατοπαιδίου, να συναντηθή με τον Σεβ. Ναυπάκτου και τώρα με τον κ. Δημήτριον; Τόσο πολύ αγαπά τους Ορθοδόξους κληρικούς και επιθυμεί συνεχώς να εμπλέκεται εις «τα πόδια τους»; Εις την Χάλκην πάντως λέγεται ότι, όταν εφοίτα ο Πατριάρχης ήτο γνωστή η παροιμία «όπου δεν πείθει λόγος πίπτει ράβδος», αλλά η εφαρμογή της εις τα εκκλησιαστικά απάδει του Ορθοδόξου ήθους… όχι όμως ίσως του Φαναρίου. Εγγύς η κληρικολαϊκή και τότε θα διαπιστώσωμεν, αν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής θα παραδώση τον θρόνον του εις διαβόητον και μασόνον..

Previous Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Next Article

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ «ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΣΙΟΝ»!