Μητέρα Εκκλησιών τα Ιεροσόλυμα (τυπικώς) και κανείς άλλος κατά το ανακοινωθέν

Share:

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και οι άλλοι προκαθήμενοι δεν θα έπρεπε να αναγνωρίσουν τα ΣΚΟΠΙΑ με αυτό το όνομα που το απορρίπτει ο Ελληνικός λαός και κλέβει ανερυθρίαστα την ελληνική ιστορία.

Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, οι Προκαθήμενοι και οι Αντιπρόσωποι εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση:

Μετὰ τὴν πρωτοβουλία διαλόγου καὶ συνδιαλλαγῆς ποὺ ἀνακοινώθηκε ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων καὶ τὸν Μακαριώτατο Πατριάρχη Θεόφιλο Γ΄ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2019, φιλοξενήθηκε σήμερα στὴν πρωτεύουσα τῆς Ἰορδανίας ἡ Ἀδελφικὴ Οἰκογενειακὴ Συγκέντρωση τοῦ Ἀμμὰν μὲ τὴ συμμετοχὴ Προκαθημένων καὶ Ἀντιπροσωπιῶν ἀπὸ διάφορες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Σκοπὸς τῆς συγκέντρωσης ἦταν ἡ ἀνανέωση τοῦ διαλόγου καὶ ἡ προαγωγὴ τῆς ἑνότητας μεταξὺ ἀδελφῶν ἐντὸς τῆς Ὀρθοδόξου Κοινωνίας.
Στὸ τέλος τῆς συγκέντρωσης, οἱ Προκαθήμενοι καὶ οἱ Ἀντιπρόσωποι ἐξέδωσαν τὴν ἀκόλουθη δήλωση:
Στὶς 26 Φεβρουαρίου τοῦ 2020, διεξήχθη συν­άντηση Προκαθημένων καὶ ἐκπροσώπων Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στὸ Ἀμμὰν τῆς Ἰορδανίας μὲ πρωτεύοντα σκοπὸ τὴν ἑνότητα καὶ τὴν συνδιαλλαγὴ ἐντὸς τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας. Οἱ συμμετέχοντες σημείωσαν τὴν κατανόησή τους γιὰ τὴν ἀνησυχία τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων γιὰ τὸν ἐπικείμενο κίνδυνο σχίσματος ἐντὸς τῆς Ὀρθοδόξου Κοινωνίας μας.
Συμμετεῖχαν στὴ συνάντηση ἀντιπροσωπίες: τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἱερουσαλὴμ μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Μακαριώτατο Πατριάρχη Θεόφιλο Ἱεροσολύμων, τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Πατριάρχη Μόσχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλο, τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Πατριάρχη Εἰρηναῖο τῆς Σερβίας, τῆς Ρουμανικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νήφωνα τοῦ Targoviste, τῆς Πολωνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἄβελ τοῦ Lublin καὶ Chelm, καὶ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῶν Τσεχικῶν Χωρῶν καὶ τῆς Σλοβακίας μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Μακαριώτατο Μητροπολίτη Ραστισλὰβ τῶν Τσεχικῶν Χωρῶν καὶ Σλοβακίας.
Οἱ συμμετέχοντες ἐξέφρασαν τὴν εὐγνωμοσύνη τους πρὸς τὴν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα τὸν Βασιλιὰ Ἀμπντουλὰχ Β΄, βασιλιὰ τοῦ Χασημιτικοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας καὶ Χασημιτικοῦ Θεματοφύλακα τῶν χριστιανικῶν καὶ μουσουλμανικῶν ἱερῶν τόπων στὴν Ἁγία Γῆ καὶ στὸν λαὸ τῆς Ἰορδανίας γιὰ τὴν διευκόλυνση τῆς φιλοξενίας αὐτῆς τῆς συγκέντρωσης στὴν πρωτεύουσά τους, τὸ Ἀμμάν, ἐπισημαίνοντας τὸ ἐξαιρετικὸ ἔργο τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητας γιὰ τὴν προώθηση τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου διεθνῶς.
Οἱ συμμετέχοντες εὐχαρίστησαν ἐπίσης τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων καὶ τὸν Μακαριώτατο Πατριάρχη Θεόφιλο γιὰ ὅλες τὶς ἄοκνες προσπάθειες ποὺ στοχεύουν στὴν διάνοιξη τῆς ὁδοῦ τοῦ διαλόγου καὶ γιὰ τὴν συγκέντρωση ἀδελφῶν ἐντός τοῦ πολύτιμου πνεύματος τῆς ἑνότητας, σημειώνοντας ὅτι τὸ φῶς ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ στέκεται ὡς μάρτυρας αὐτῆς τῆς Ἁγίας Πόλης ποὺ διακηρύσσει διαρκῶς τὴν πολυθρησκευτικὴ καὶ πολυπολιτισμικὴ ταπισερὶ ἀγαλλωμένη γιὰ τὴν ὕπαρξή της ὡς ἡ ζεστὴ οἰκία τῶν τριῶν Ἀβρααμικῶν πίστεων, Χριστιανισμοῦ, Ἰουδαϊσμοῦ καὶ Ἰσλάμ.
Οἱ ἀντιπροσωπίες δήλωσαν ὅτι αὐτὴ ἡ συγκέντρωση ἔγινε, γιὰ νὰ ἐνισχύσουν τοὺς ἀδελφικοὺς δεσμοὺς μεταξὺ ἀδελφῶν καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν τους, νὰ προωθήσουν τοὺς δεσμοὺς εἰρήνης ἐν Χριστῷ ἀνάμεσά τους, νὰ συνηγορήσουν στὴν ἑνότητα τῶν Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν καὶ νὰ ἀνανεώσουν τὸ διάλογο μὲ τὴν γεμάτη προσευχὴ ἐλπίδα νὰ ἐπέλθει συνδιαλλαγή, ὅπου ὑπῆρξε διχόνοια.
Σὲ ἀτμόσφαιρα ἀδελφικῆς ἀγάπης, οἱ συγκεντρωμένοι γιὰ τὴ συνάντηση συμφώνησαν ὅτι οἱ ἀποφάσεις ποὺ ἀφοροῦν θέματα μὲ σπουδαιότητα γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο κόσμο, συμπεριλαμβανομένης τῆς χορήγησης αὐτοκεφαλίας σὲ συγκεκριμένες Ἐκκλησίες, πρέπει νὰ ὁριστικοποιηθεῖ σὲ πνεῦμα Πανορθόδοξου διαλόγου καὶ ἑνότητας καὶ μὲ Πανορθόδοξη συναίνεση.
Ὅσον ἀφορᾶ τὴν τρέχουσα ἐκκλησιαστικὴ κατάσταση στὴν Οὐκρανία, οἱ συμμετέχοντες ἀναγνώρισαν ἐπίσης ὅτι ἕνας Πανορθόδοξος διάλογος εἶναι ἀπαραίτητος γιὰ τὴν θεραπεία καὶ τὴ συνδιαλλαγή.
Στὸ θέμα τῆς Βόρειας Μακεδονίας, οἱ ἀντιπροσωπίες δήλωσαν ὅτι τὸ θέμα αὐτὸ πρέπει νὰ ἐπιλυθεῖ μέσῳ διαλόγου ἐντὸς τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ μὲ Πανορθόδοξη ὑποστήριξη.
Ὅσον ἀφορᾶ τὸ Μαυροβούνιο, οἱ συμμετέχουσες ἀντιπροσωπεῖες κάλεσαν τὶς ἁρμόδιες ἀρχὲς νὰ σεβαστοῦν καὶ νὰ ὑποστηρίξουν τὸ θεμελιῶδες δικαίωμα ἰδιοκτησίας περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς ἰδιοκτησίας τῆς Ἐκκλησίας.
Οἱ ἀντιπροσωπίες συμφώνησαν ὅτι πρέπει νὰ συγκεντρωθοῦν ὡς ἀδέλφια, κατὰ προτίμηση πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ ἔτους, γιὰ νὰ ἐνισχύσουν τοὺς δεσμοὺς ἀδελφοσύνης μέσῳ τῆς προσευχῆς καὶ τοῦ διαλόγου. Οἱ συμμετέχοντες ἐλπίζουν ὅτι ἡ Αὐτοῦ Ἁγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μὲ τὰ γνωστὰ πρεσβεῖα τιμῆς θὰ λάβει μέρος σὲ αὐτὸν τὸν διάλογο μαζὶ μὲ τοὺς ἀδελφούς του Προκαθημένους.
Οἱ ἀντιπροσωπίες ἀγκάλιασαν τὴν ἔκκληση τοῦ ἀδελφοῦ τους Πατριάρχου Θεόφιλου Γ΄ νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τὸν κόσμο, νὰ τελειώσει ὁ πόλεμος, ἡ ἀσθένεια καὶ τὰ βάσανα, καὶ γιὰ ὅλους τοὺς χριστιανούς, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Αὐτὴ ἡ προσευχὴ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν Μητέρα Ἐκκλησία, στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως (στὸν Πανάγιο Τάφο) στὴν Ἱερουσαλήμ, μπροστὰ ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἀναστήθηκε καὶ διακηρύσσει τὴν εἰρήνη στὸν κόσμο».


Following the initiative for dialogue and reconciliation announced by the Patriarchate of Jerusalem, and His Beatitude Patriarch Theophilos III in November 2019, the Amman Fraternal Familial Gathering was hosted today in the capital of Jordan, with attendance of Primates and Delegations from various Orthodox churches. The purpose of the gathering was to renew dialogue and promote unity between brothers within the Orthodox Communion.

On the conclusion of the gathering, the Primates and Delegates issued the following statement:

On February 26, 2020, a meeting of Primates and representatives of Local Orthodox Churches was held in Amman, Jordan, with the primary view of unity and reconciliation within Holy Orthodoxy. The participants noted their understanding of the anguish of the Patriarchate of Jerusalem for the imminent danger of schism within our Orthodox Communion.

Participating in the meeting were delegations of: the Orthodox Church of Jerusalem led by His Beatitude Patriarch Theophilos of Jerusalem, the Russian Orthodox Church led by His Holiness Patriarch Kirill of Moscow and All Russia, the Serbian Orthodox Church led by His Holiness Patriarch Irinej of Serbia, the Romanian Orthodox Church led by His Eminence Metropolitan Nifon of Targoviste, the Polish Orthodox Church led by His Eminence Archbishop Abel of Lublin and Chełm, and the Orthodox Church of the Czech Lands and Slovakia led by His Beatitude Metropolitan Rastislav of the Czech Lands and Slovakia.

The participants expressed their gratitude to His Majesty King Abdullah II, King of the Hashemite Kingdom of Jordan and Hashemite Custodian of the Christian and Muslim Holy Places in the Holy Land and to the people of Jordan for facilitating the hosting of this gathering in their capital city, Amman, noting His Majesty’s outstanding work in promoting interfaith dialogue internationally.

The participants also thanked the Patriarchate of Jerusalem and His Beatitude Patriarch Theophilos for all the relentless efforts aimed at paving the way for dialogue and bringing brothers together in the precious spirit of unity, noting that the light that emanates from Jerusalem stands as a witness to that Holy City which continuously proclaims its multi-faith and multicultural tapestry rejoicing in its existence as the warm home for the three Abrahamic faiths, Christianity, Judaism and Islam.

The delegations declared that this gathering was to strengthen the fraternal bonds between brothers and their churches, to promote the bonds of peace in Christ among them, to advocate for the unity of the Orthodox churches, and to renew dialogue in the prayerful hope of bringing reconciliation where there has been discord.

In the atmosphere of fraternal love, those gathered for the meeting agreed that decisions concerning issues of Orthodox-wide importance, including the granting of autocephaly to particular Churches, should be finalised in a spirit of pan-Orthodox dialogue and unity, and with pan-Orthodox consensus.

Concerning the current ecclesiastical situation in the Ukraine the participants also recognised that a pan-Orthodox dialogue is necessary for healing and reconciliation.

In the matter concerning North Macedonia, the delegations stated that this matter is to be solved through dialogue within the Serbian Orthodox Church and with pan-Orthodox support.

Regarding Montenegro, the participating delegations urged the relevant authorities to respect and uphold the fundamental right of ownership of property including that of the Church.

The delegations agreed that they should gather as brothers, preferably before the end of this year, to strengthen the bonds of fellowship through prayer and dialogue. The participants hope that His Holiness the Ecumenical Patriarch Bartholomew with his known seniority of honour (πρεσβεια τιμήs) will join this dialogue along with his brother Primates.

The delegations embraced the call of their brother Patriarch Theophilos III to hold a prayer for the world, for an end to war, sickness and suffering, and for all the Christians as well as for the unity of the Orthodox Church. This prayer is to be held in the Mother Church, the Church of the Resurrection (Holy Sepulchre) in Jerusalem, before the Holy Tomb of Christ, from which He rose and proclaims peace to the world.

Previous Article

Αγορά κατοικίας εκατομμύριων από την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Next Article

10 οἱ Ἱεράρχαι τοῦ ψευδοπατριάρχου Φιλαρέτου