Ανασκευάζει τας θέσεις του ο Σεβ. Ναυπάκτου

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

nafpaktou

Ο Σεβ. Ναυπάκτου συνομιλών μετά του Μακαριωτάτου και του Σεβ. Ν. Ιωνίας.

 

Εις συνέντευξίν του εις το NafpaktiaNews της 22ας Ιουνίου 2016 περί της Συνόδου της Κρήτης ο Σεβ. Ναυπάκτου εχαρακτήρισε τας απόψεις του Σεβ. Περγάμου περί «προσώπου» απλώς ως «διαφορετική τοποθέτηση»! Όλοι ενθυμούμεθα ότι το διάστημα προ της Συνόδου ο Σεβασμιώτατος είχεν αναδείξει αυτό ως μείζον θέμα… Ακόμη πλέον παράδοξον ήτο ότι απεδέχθη μετά χαράς ο Σεβασμιώτατος ότι ο Πατριάρχη Κων/πόλεως κατά την εναρκτήριον ομιλίαν του ανεφέρθη εις την Σύνοδον του Ι. Φωτίου και του Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, χωρίς να ονομάση αυτάς ως Η  καὶ Θ  Οἰκουμενικάς, καίτοι είχε υποστηρίξει μετά θέρμης προσυνοδικώς αυτήν την άποψιν. Η ιστοσελίς orthodoxia.info της 22ας Ιουνίου αναφέρει επίσης ότι ο Σεβ. Ναυπάκτου είπε τα εξής προς τον Πατριάρχην Κων/πόλεως εντός της αιθούσης των συνεδριάσεων: «Γνωρίζουμε, όμως, την δική Σας αγάπη και τον σεβασμό που έχετε και προς την Εκκλησία μας. Αλλά γνωρίζετε και Σεις την αγάπη και τον σεβασμό, τον οποίον έχουμε απέναντί Σας και ξέρετε ότι πολλοί από μας, και εγώ, σε περιόδους δύσκολες στηρίξαμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο… Μεγαλώσαμε σε μία ιδιαίτερη σχολή, τουλάχιστον εγώ, στην σχολή του Μητροπολίτου Ιωαννίνων Θεοκλήτου… νομίζω θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μη υπεισέρχωνται τρίτοι στις σχέσεις Σας με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών». Προφανώς θεωρεί τιμητικόν ότι εμαθήτευσε παρά τους πόδας του κυρού Θεοκλήτου και ότι αντέστη εις τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών κυρόν Χριστόδουλον, όταν εκείνος επεδίωκε την κανονικήν διευθέτησιν των «Νέων Χωρών»…

 

 

 

Previous Article

ΠΟΙΟΣ ΥΠΗΓΟΡΕΥΣΕ ΚΑΙ ΥΠΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΙΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ;

Next Article

Δογματικὸς Διάλογος

Διαβάστε ακόμα