«Ανοίξανε τα στόματά τους και ξερνούν δηλητήριο»*

Share:
Εφημερίς Ορθόδοξος Τύπος

Του κ. Παναγιώτου Κατραμάδου

Μία άνευ προηγουμένου συντονισμένη επίθεσις εξαπελύθη παραμονάς των Παθών του Κυρίου, εναντίον του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Εκκλησίας της Ελλάδος και των Θεολόγων της Μέσης Εκπαιδεύσεως. Ποίο το έγκλημά των; Υπερ­ησπίσθησαν το δικαίωμα των Ορθοδόξων νέων να λαμβάνουν θρησκευτικήν αγωγήν σύμφωνον με την πίστι των, όπως και οι Μουσουλμάνοι, οι Παπικοί και οι Εβραίοι. Η ισονομία εχαρακτηρίσθη ως «μεσαίωνας»! Το δικαίωμα ελευθερίας του θρησκεύειν ως «σκοταδισμός»! Η απόφασις της τρίτης εξουσίας, επί της οποίας θεμελιώνεται το δημοκρατικόν πολίτευμα, της Δικαιοσύνης, ως αντισυνταγματική!

Ν. Φίλης: «Η Ιεραρχία αναγκάσθηκε
να συμφωνήσει πέρσι»

Ο πρώην Υπ. Παιδείας κ. Ν. Φίλης έσπευσε να κρίνη νομικά τας αποφάσεις του ΣτΕ παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν έχει πτυχίον Πανεπιστημίου! Διατί; Διότι κατά βάθος η απόφασις του ΣτΕ επεσφράσγιζεν ως δικαίαν την αποπομπήν του από τον θώκον του Υπουργού. Ήτο δίκαιον και έγινε πράξις!
Εις συνέντευξίν του εις τον ραδιοφωνικόν σταθμόν «Στο Κόκκινο» της 21ης Μαρτίου, μόλις την επομένην (!) της γνωστοποιήσεως της αποφάσεως, διεμήνυσεν ότι «Υπάρχει και πρωτόκολλο όπου συμφωνεί τελικά η Εκκλησία. Ο αρχιεπίσκοπος και η Ιερά Σύνοδος αναγκάστηκαν να συμφωνήσουν πέρυσι». Τας δηλώσεις αυτάς επανέλαβε και γραπτώς εις την «Εφημερίδα των Συντακτών» της 22ας Μαρτίου: «Η Ιεραρχία, η οποία τελικώς αναγκάσθηκε να συμφωνήσει με τα νέα προγράμματα».
Αυτή είναι ίσως η μεγαλυτέρα αποκάλυψις περί του νέου μαθήματος: Η Ιεραρχία εξεβιάσθη, δια να επιβληθούν τα νέα θρησκευτικά! Παρακαλούμεν η ολομέλεια της Ιεραρχίας να συνεδριάση και να λάβη επ’ αυτού θέσιν.
Θεολόγοι «ΚΑΙΡΟΥ»: «σύμπλευση της δικαιοσύνης με τη φοβική πτέρυγα της Εκκλησίας».
Ο κ. Ν. Φίλης εις το παρατεθέν δημοσίευμα γράφει επίσης: «Αισθάνομαι υπερήφανος που αυτή τη μάχη υπηρέτησα και από τη θέση του υπουργού Παιδείας, με πολλούς άξιους συνεργάτες, ανάμεσά τους διαπρεπείς θεολόγους και παιδαγωγούς, στους οποίους οφείλεται η μεγάλη αλλαγή και ο εκσυγχρονισμός στο μάθημα των Θρησκευτικών». Είναι αλήθεια ότι ετηλεφώνησεν εις τον κ. Στ. Γιαγκάζογλου προ της διαδικασίας εκλογής του εις Καθηγητήν της Δογματικής τον παρελθόντα Σεπτέμβριον, δια να τον συγχαρή;
Πάντως και οι θεολόγοι του «ΚΑΙΡΟΥ» επιβεβαιώνουν τα λεγόμενα του κ. Φίλη. Εις την αυτήν εφημερίδα εφιλοξενήθησαν την επομένην της ανακοινώσεως της αποφάσεως  αι ακόλουθοι δηλώσεις:
«…με τη νέα του μορφή, το μάθημα των Θρησκευτικών εντάσσεται ομαλά στο σχολικό πρόγραμμα χωρίς εξαιρέσεις και αμφισβητήσεις. Τούτο το γνωρίζω εκ πείρας από τις αλλεπάλληλες επιμορφώσεις θεολόγων εκπαιδευτικών και δασκάλων, που πραγματοποιήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος στον Βόλο…» δηλώνει ο κ. Παντελής Λ. Καλαϊτζίδης, διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος. Ο Δημήτρης Μόσχος, (Πρόεδρος του ΚΑΙΡΟΥ) υπερθεματίζει δηλώνων ότι «ένα αναβαθμισμένο μάθημα Θρησκευτικών που δυνητικά θα αφορά και μη ορθόδοξους μαθητές είναι ένα επιστημονικό και παιδαγωγικό ζήτημα που ξεπερνά δικαστικές αποφάσεις και προσφυγές».
Για «σύμπλευση της δικαιοσύνης με την πιο συντηρητική, εσωστρεφή και φοβική πτέρυγα της Εκκλησίας», κάνει λόγον ο Παναγιώτης Αρ. Υφαντής, αν. καθηγητής Τμ. Θεολογίας ΑΠΘ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του νέου Προγράμματος Σπουδών του Μαθήματος των Θρησκευτικών, ο οποίος τονίζει ότι… «Οι εισηγητές της απόφασης επιμένουν σε μία μονοφωνικά ομολογιακή και κατηχητική εκδοχή του μαθήματος, το οποίο αδυνατεί να ανταποκριθεί τόσο στα πνευματικά ερωτήματα των σημερινών μαθητών όσο και στους Όρους της τρέχουσας και διαρκώς μεταβαλλόμενης πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Εξ ου και η αντιπρόταση του ΣτΕ κάθε μαθητής να διδάσκεται τα Θρησκευτικά μόνο από τον καθηγητή που ανήκει στην ίδια θρησκεία η χριστιανική ομολογία με αυτόν».
Είναι τυχαίον ότι κ. Καλαϊτζίδης και ο κ. Μόσχος είχον ήδη συναντηθή κατά την τακτικήν συνεδρίασίν του Δ.Σ. του ΚΑΙΡΟΥ την 10ην Μαρτίου, την οποίαν εφιλοξένησεν η Ακαδημία του Βόλου;! Οι θεολόγοι του ΚΑΙΡΟΥ, όπως είχον επιτεθή εις τον Προκαθήμενον της Εκκλησίας της Ελλάδος, όταν αυτός είχε ορθώς χαρακτηρίσει «επικίνδυνα» τα νέα θρησκευτικά, επιτίθενται τώρα και πάλιν εις κάθε διαφωνούντα ακόμη και εις το ΣτΕ! Ποίος επομένως διχάζει το μάθημα; Ποίος είναι εκείνος που δεν υπολογίζει ούτε το Σύνταγμα ούτε την Δικαιοσύνην ούτε την Εκκλησίαν;
Παραλλήλως διασπείρουν ψεύδη! Είναι γνωστόν ότι το ομολογιακόν και το κατηχητικόν μάθημα δεν ταυτίζονται, είναι δύο εντελώς διαφορετικαί εκδοχαί. Τα παρουσιάζουν όμως μαζί, δια να συγχίσουν την αλήθειαν και να παρουσιάσουν όσους διαφωνούν ως ουτοπικούς. Τι πράγματι φοβάται ο Καθηγητής της Θεολογικής της Θεσσαλονίκης; Ότι η πρότασις του ΣτΕ θα καταστήση άκυρον και την Κατεύθυνσιν Ισλαμικών Σπουδών, καθώς οι διδάσκαλοι θα πρέπη να έχουν την ιδίαν πίστιν με τους μαθητάς, γεγονός που ακυρώνει τους αποφοίτους της Κατευθύνσεως αυτής η τους εξαναγκάζει να μεταστραφούν εις το Ισλάμ!

Κ. Γαβρόγλου: Δεν απήντησα
εις προσβολάς Ιεραρχών

Ο Υπ. Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου χρησιμοποίησε την ΕΡΑ, δια να τοποθετηθή εις το ζήτημα των θρησκευτικών πριν ακόμη λάβη εις τας χείρας του την απόφασιν. Εις εκπομπήν της 21ης Μαρτίου μεταξύ άλλων είπε:
«Είμαστε σε μία φάση όπου υπάρχει απόφαση της Ιεράς Συνόδου για το ωρολόγιο πρόγραμμα, υπάρχει η δική μας απόφαση η οποία κρατάει τον πυρήνα των προτάσεων του κυρίου Φίλη, υπάρχουν καινούργιοι Φάκελοι Μαθητών στα σχολεία, υπάρχουν επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών… Το ΣτΕ κρίνει πολύ συγκεκριμένες προσφυγές. Εδώ έχει γίνει μία προσφυγή ενάντια στην Υπουργική Απόφαση του κυρίου Φίλη. Αυτό έχει σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά και δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση πρακτική αυτή η απόφαση. Καμία απολύτως!»
Παρεδέχθη επομένως ότι τα θρησκευτικά που αυτός έχει εγκρίνει με νέας αποφάσεις είναι κατά την ουσίαν τους εκεί­να που επέβαλεν ο κ. Φίλης. Διατί όμως ανησυχεί τόσο, αν δεν έχουν επιρροήν αι αποφάσεις εις το παρόν μάθημα; Γνωρίζει καλώς ότι εκκρεμούν προσφυγαί και δια τας ιδικάς του αποφάσεις και προφανώς το νυν δεδικασμένον λειτουργεί εις βάρος του. Έπειτα επεσήμανε τα εξής:
«Δεν θα υποκύψει η κυβέρνηση στον σκοταδισμό που κάποιοι θέλουν να φέρουν σε αυτόν τον τόπο. Και αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα… Ξέρετε ότι το ποσοστό των γονέων που επιστρέφουν τα βιβλία είναι 0,7%; Δηλαδή, δεν είναι μόνο στατιστικά ασήμαντο, είναι ότι καμία μελέτη στον κόσμο δεν παίρνει υπόψιν τέτοιου είδους ποσοστά…».
Η Εκκλησία της Κρήτης είναι σκοταδιστική; Οι άλλοι 20 Μητροπολίται της Εκκλησίας της Ελλάδος που ετάχθησαν εμφανώς (διότι υπάρχουν και άλλοι που κρατούν «κλειστά τα χαρτιά» τους προς το παρόν) κατά των συγκρητιστικών θρησκευτικών είναι σκοταδισταί;
Η πονηρία όμως ευρίσκεται εις το επιχείρημα περί επιστροφής των φακέλων. Εκτός του γεγονότος ότι ο αριθμός είναι πλασματικός καθώς είναι τοις πάσι γνωστόν ότι εις πολλά σχολεία δεν έγιναν αποδεκταί αι επιστροφαί από τους Διευθυντάς, ο Υπουργός τώρα επικαλείται τας επιστροφάς, ενώ όταν αυταί είχον αρχίσει είχον εκδώσει οδηγίας ότι δεν υφίσταται ενδεχόμενον επιστροφής, διότι αυτό δεν ήτο σύννομον. Δηλαδή, πρώτα τρομοκρατεί τους γονείς ότι παρανομούν και παραλλήλως εντέλει τους Διευθυντάς να μη αποδέχωνται τας επιστροφάς και αφού αυτό τελικώς απωθήσει δραστικά τους γονείς να επιστρέψουν τους φακέλους, τότε ζητεί με επίσημον αποδελτίωσιν από τους Διευθυντάς τα ποσοστά επιστροφής των φακέλων!
Ερωτώμεν όμως: Είναι πράγματι θέμα ποσοστών; Οι Έλληνες Παπικοί η Εβραίοι, που είναι περίπου κοντά εις το ποσοστόν 0,7%, διατί απολαμβάνουν του δικαιώματος να προσδιορίζουν το περιεχόμενον των θρησκευτικών τους;
Εις την συνέχειαν των δηλώσεών του αποστέλλει προειδοποιητικόν μήνυμα προς την Ιεραρχίαν:
«Ξέρετε ότι εγώ από τη στιγμή που έγινα Υπουργός σε όλα όσα έχουν πει ελάχιστοι, ευτυχώς, Ιεράρχες δεν έβγαλα κανένα Δελτίο Τύπου και δεν έκανα καμία απολύτως δήλωση. Πράγματα προσβλητικά και για το πρόσωπο του Υπουργού αλλά και για μία δημοκρατική κοινωνία. Επειδή εμείς δεν απαντήσαμε σε αυτά, δεν σημαίνει ότι κάποιοι έχουν το πράσινο φως να λένε και να κάνουν ο,τι θέλουν. Γι’ αυτό σας είπα ότι υπάρχει ένα κύμα σκοταδισμού».
Μήπως λησμονεί ο κ. Γαβρόγλου, ο οποίος εζήτησε και έλαβεν απαλλαγήν από την στρατιωτικήν του θητείαν κατά την Δικτατορίαν, ότι από το βήμα της Βουλής, κατά την πρόσφατον ψηφοφορίαν δια το Προσκύνημα της Τήνου, επετέθη προς την Ιεραρχίαν χαρακτηρίζων αυτήν εμμέσως πλην σαφώς ως «χουντικήν»; Ελπίζομεν ότι η Εκκλησία της Ελλάδος δεν το έχει λησμονήσει και ότι όταν φθάση η ώρα της εγκρίσεως του νέου προγράμματος θα ζητήση Ορθόδοξα θρησκευτικά από την Κυβέρνησιν, διότι τα παρόντα στοχεύουν εις την «διαθρησκειακή εκπαίδευση» (βλ. Άγγελος Βαλλιανάτος, φάκελος θρησκευτικών Β  Γυμνασίου, σελ. 128).
* Η φράσις προέρχεται από την ομιλίαν του κυρού Αρχ. Αθηνών Χριστοδούλου κατά την λαοσύναξιν της Θεσσαλονίκης δια τας ταυτότητας

Previous Article

Εις τι στοχεύει ο εν Σάμω παπισμός σχετικώς με τους πρόσφυγας;

Next Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Διαβάστε ακόμα