ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ

Share:

Σεβασμιώτατοι,

Τὸ περιστατικὸ τῆς δολοφονίας φοιτητῆ στὴ Θεσσαλονίκη μόνο καὶ μόνο, διότι στὴν ἐρώτηση κάποιων «τί ὁμάδα εἶσαι» ἀπάντησε αὐτὸ ποὺ οἱ ἐρωτήσαντες δὲν προτιμοῦσαν, δίδει ἀφορμὴ νὰ μελετήσει κανεὶς βασικὲς αἰτίες, γιὰ τὶς ὁποῖες οἱ νεώτεροι Ἕλληνες συμπεριφέρονται πλέον ὅλο καὶ βιαιότερα, μολονότι ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ πολιτισμικὴ θεωρία καὶ πράξη στὸ Δυτικὸ Κόσμο φαίνεται νὰ διδάσκει ὅλο καὶ ἐντονότερα κάποιες λεγόμενες «ἀνθρωπιστικὲς» ἀξίες… Ἀναγνωρίζει συνεχῶς ὅλο καὶ περισσότερα ἀτομικὰ καὶ πολιτικὰ δικαιώματα, ἀναδεικνύει κατακόρυφα διὰ τοῦ ἀκτιβισμοῦ μεγάλου πλήθους γυναικείων ὀργανώσεων τὶς ἀπαιτήσεις τους, ἐπιβάλλει διὰ καινοφανῶν νομοθετικῶν διατάξεων ποινικὲς καταδίκες γιὰ κακοποίηση ζῴων, τιμωρεῖ πλέον αὐθωρεὶ ἰδίως ἐκπαιδευτικοὺς λειτουργούς, ἔτσι καὶ τολμήσουν νὰ «τραβήξουν ἀπὸ τὸ …αὐτὶ» κανένα μαθητή, ἐὰν συμβεῖ νὰ ἀναστατώνει αὐτὸς ἀπὸ τὴν «γαλαρία» τῆς τάξεώς του τοὺς συμμαθητὲς του τὴν ὥρα τοῦ μαθήματος, ἢ εἰσέρχεται στὴν τάξη μὲ …διαφυλική (!) περιβολὴ!

Εἶναι, ἑπομένως, ἄξιο μελέτης καὶ ἐξαγωγῆς σοβαρῶν συμπερασμάτων τὸ φαινόμενο τῶν παραπάνω δραματικῶν ἀντιφάσεων στὴ ζωή τῶν νέων μας…. «Ἀνθρωπιστικὲς» διακηρύξεις τῆς κοσμικῆς ἡγεσίας πρὸς αὐτοὺς ἀπὸ τὴ μιὰ μεριά, κορύφωση τῆς νεανικῆς βιαιότητος ἀπὸ τὴν ἄλλη μέχρι καὶ στὶς ἁπλὲς «σχέσεις παρέας» μεταξύ τους, ποὺ φθάνουν πλέον σὲ ἀπίστευτες βιαιότητες, ἀκόμη καὶ στὴ διάρκεια ἐφηβικῶν σχολικῶν ἐκδρομῶν κατὰ τὰ ἔτη τῆς λυκειακῆς παιδείας… Ἐνθυμοῦμαι τὶς πρὸ ἐλαχίστων ἐτῶν αὐτοκτονίες Ἑλληνίδων μαθητριῶν σὲ ξενοδοχεῖο τῆς Ἰταλίας, ὕστερα ἀπὸ νυκτερινὸ «πάρτυ» μὲ τοὺς συνεκδρομεῖς συμμαθητές τους στὸ ξενοδοχεῖο…. Ἀφῆστε, ἐπιπλέον, τὰ «μπούλλιγκς» στὰ σχολεῖα τῆς χώρας ποὺ διαπράττουν οἱ «ἰσχυροὶ» μιᾶς παρέας κατὰ τῶν θεωρουμένων «ἀδυνάμων»… Καὶ τὰ σχετικὰ ἐπεισόδια ΔΕΝ εἶναι σποραδικά, δυστυχῶς…. Εἶναι ὁλόκληρα «σήριαλ» γεγονότων!

Ἐπιτρέψτε μου, Σεβασμιώτατοι Πατέρες, νὰ προσθέσω στὰ παραπάνω φαινόμενα καὶ ἕνα τελευταῖο (πρὸς τὸ παρόν…) φαινόμενο γνωστῆς σημερινῆς νεανικῆς βιαιότητος: Πρόκειται γιὰ τὶς ἀπιστεύτου ἐντάσεως λεκτικὲς μέχρι καί ….σωματικές!- συμπλοκὲς φοιτητῶν μὲ καθηγητὲς τους μέσα σὲ πανεπιστημιακοὺς χώρους! Φθάνουν στὸ σημεῖο οἱ νεαροὶ σπουδαστὲς νὰ ξυλοφορτώνουν καθηγητές, νὰ τοὺς δένουν πάνω σὲ καρέκλες καὶ νὰ τοὺς ντύνουν μὲ ἀφίσσες, νὰ τοὺς «χτίζουν» μέσα σὲ γραφεῖα τραγουδώντας ἢ οὐρλιάζοντας συνθήματα, καὶ -ἂν εἶναι δυνατόν!- Σύγκλητοι καὶ Πρυτανεῖες νὰ φοβοῦνται νὰ τοὺς μηνύσουν γιὰ ὅλα αὐτὰ!

Προφανῶς θὰ μὲ ρωτήσετε, Σεβασμιώτατοι Πατέρες, γιατί ἀκριβῶς ὑπενθυμίζω σήμερα σὲ ἐσᾶς ὅλες τὶς παραπάνω γνωστὲς -καὶ φρικτές…- εἰκόνες. Τὸ πράττω, γιὰ δύο οὐσιώδεις λόγους. Ὁ πρῶτος λόγος εἶναι ὅτι σχεδὸν ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς παραμένετε συνήθως ἄκρως σιωπηλοὶ ἐνώπιον τέτοιων περιστατικῶν, προφανῶς, γιὰ νὰ μὴ σᾶς ἐγκαλέσουν τὰ κόμματα καὶ τὰ φερέφωνά τους ΜΜΕ ὅτι ….»πολιτικολογεῖτε»! Ἐνῷ εἶσθε ἱστορικῶς οἱ κορυφαῖοι ἐκπαιδευτικοὶ ταγοὶ τῆς χώρας καὶ τοῦ Λαοῦ της! Ναί, λέγω «ἐκπαιδευτικοί», διότι, στὴν οὐσία, σεῖς οἱ διδάσκοντες στὸν Λαό μας τὸ Λόγο καὶ τὸ Ἔργο τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ εἶσθε οἱ κορυφαῖοι Διδάσκαλοι τοῦ νοῦ, τῆς καρδιᾶς καὶ τῆς συνειδήσεως τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ! Πιθανῶς, βεβαίως, νὰ μὴ «προλαβαίνετε» (ὅπως καὶ ὅλοι μας….) νὰ παρακολουθεῖτε τὰ σχεδὸν καθημερινῶς περισσότερα ἀπὸ τὰ φρικτὰ ἀνωτέρω συμβαίνοντα! Ἀλλὰ θὰ σᾶς πῶ, Σεβασμιώτατοι Πατέρες, εἰλικρινῶς, ὅτι, ναί, ἐπερίμενα ὅτι τουλάχιστον κάποιος ἀπὸ ἐσᾶς κάτι θὰ ἐψέλλιζε, ἔστω θὰ ἔδειχνε σαφῶς τὸν λυγμὸ τῆς φωνῆς του, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἀποτρόπαιου φόνου τοῦ δεκαεννιάχρονου φοιτητοῦ ποὺ τὸν ἐσκότωσαν αὐθωρεὶ, ὅταν ἐδήλωσε ὅτι εἶναι ὀπαδός …..ἄλλης ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος ἀπὸ ἐκείνην ποὺ συμπαθοῦσε ὁ φονεύς του (!) Ἀκόμη περισσότερο, ὅταν ὁ φόνος αὐτὸς ἔγινε ἐπὶ πολλὲς ἡμέρες (ὀρθοτατα…) τὸ πρῶτο καὶ μέγιστο ζήτημα δημοσιότητος σὲ ὅλα τὰ ΜΜΕ τῆς χώρας, ἔντυπα καὶ ἠλεκτρονικά…..

Ὁ δεύτερος λόγος, Σεβασμιώτατοι, ποὺ μὲ ὁδηγεῖ νὰ ἀπευθύνομαι σήμερα σὲ ἐσᾶς, εἶναι ὅτι βαθύτατα μέσα μου πιστεύω ὅτι ἡ σπουδαιότερη αἰτία, ἕνεκα τῆς ὁποίας τὰ νέα Ἑλληνόπουλα ἔχουν χάσει πλέον τὸ βῆμα καὶ τὸν ὑπαρξιακὸ καὶ πολιτισμικὸ προσανατολισμὸ τους μέσα στὸν σημερινὸ (χαοτικό…) ἠλεκτρονικό, διαδικτυακὸ καὶ ρομποτικὸ «πολυπολιτισμὸ» τοῦ κόσμου, εἶναι ἡ σχεδὸν πλήρης ἄγνοια ἀπὸ αὐτὰ τῶν μηνυμάτων ποὺ ἔχουν λάβει μὲ τὸ Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματός τους στὸ Ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, μὲ τὸ Μυστήριο τοῦ Χρίσματός τους μὲ τὴν σφραγῖδα τῶν Δωρεῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καὶ μὲ τὴν Θεία Κοινωνία ποὺ τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ παιδιὰ αὐτὰ ἐλάμβαναν μικρότερα στὴν ἀγκαλιὰ τῶν ταλαίπωρων γονιῶν τους, ὅταν -κατὰ τὴν συνήθη πρακτικὴ τῶν τελευταίων…- κοινωνοῦσαν κατὰ τὸ δυνατὸν συχνότερα τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν μετὰ τὴν Βάπτισή τους…. Τὰ πράγματα, ὡς γνωστόν, ἀλλάζουν, ὅταν περάσει πλέον ἡ βρεφικὴ καὶ παιδικὴ ἡλικία… Δὲν κρατᾶ πλέον ἡ μητέρα στὴν ἀγκαλιὰ της τὸ πρώην βρέφος, ἔστω νήπιο, πρὸς καθοδήγησή του στὴν Ἐκκλησία καὶ ἐνώπιον τῆς Ὡραίας Πύλης, ὅπου ἐλάμβανε ἀμέσως μετὰ τὴν Βάπτισή του τὴν Θεία Κοινωνία… Καὶ δὲν κρατᾶ πλέον ἀπὸ τὸ χέρι ὁ πατέρας τὸ μικρὸ ἀθῷο ἀγόρι ἢ κορίτσι του, ποὺ εὐχαρίστως παρακολουθοῦσε μὲ τὸν πολυαγαπημένο γονιὸ του μαζὶ τὰ Δώδεκα Εὐαγγέλια τῆς Μ. Πέμπτης ἢ τὸν Ἐπιτάφιο τῆς Μ. Παρασκευῆς, ἢ ἄκουε μὲ ὅλη του τὴν πατρικὴ οἰκογένεια στὸ πλάϊ τὶς καμπάνες τῆς Ἀναστάσεως! Καὶ τὸ σπουδαιότερο: Δὲν ὑπάρχει πλέον, Σεβασμιώτατοι Πατέρες, ναί, δὲν ὑπάρχει (ἢ ἐὰν ὑπάρχει ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ!) τὸ κάποτε χαρούμενο καὶ γελαστὸ Ἐκκλησιαστικὸ Σχολειό, ποὺ ἐμεῖς οἱ παλαιότεροι τὸ λέγαμε «Κατηχητικό», ὥστε στὸ ἄλλοτε μικρὸ παιδὶ νὰ ριζώσουν, νὰ φυλλοβολήσουν καὶ νὰ ἀνθίσουν μὲ προσπάθεια καὶ ἀγῶνα στὴ συνέχεια, τὰ Χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ ἔλαβε μὲ τὸ Χρῖσμα του…..

Ἐμεῖς οἱ Μεσογειακοὶ ὑπήρξαμε, Σεβασμιώτατοι, μήτρα τῆς ἐκπαίδευσης τῶν δυτικῶν στοὺς σοβαρότερους καὶ καθαρὰ ὑπαρξιακοὺς ἀγῶνες τῆς πολιτισμένης ἀνθρωπότητος. Εἴμαστε ἐπιπλέον ἡ ἀφετηρία τοῦ ὑπομνηματισμοῦ τῶν κειμένων τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων φιλοσόφων στὶς βιβλιοθῆκες τῶν δυτικῶν. Μὴ ξεχνᾶμε πόσοι ἑλληνικοὶ ἐκδοτικοὶ οἶκοι ἀναπτύχθηκαν στὴ δυτικὴ Εὐρώπη ἐπὶ Βυζαντίου, οἱ ὁποῖοι ἐπιπλέον μετέφεραν στὶς δυτικὲς γλῶσσες καὶ τὰ βασικὰ κείμενα τῆς κορυφαίας Πατερικῆς Γραμματείας τῆς Πρώτης -καὶ Ἑνιαίας!- Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἦταν κυρίως ἑλληνόφωνη… Ἐντούτοις, φθάσαμε σήμερα, ὁπότε, τάχα … «ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν» (!) νὰ ἔχομε ἐγκαταλείψει στοὺς ὄνυχες δυτικῶν θηρίων ὄχι μόνο τὴν ἀξιοπρέπειά μας, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν ἀκόμη τὴν ὑπαρξιακή μας ἀφετηρία… Μεταξὺ ἄλλων, ὅλες οἱ πόλεις μας βρίθουν ἀπὸ «ἴντερνετ» δυτικότροπους ἠλεκτρονικοὺς καφενέδες, οἱ ὁποῖοι μεταβάλλονται κυριολεκτικῶς ὁλημερὶς σὲ γήπεδα ….χολλυγουντιανῶν «war games»(!) Μπεῖτε ἐκεῖ μέσα διὰ τινων ἀντιπροσώπων σας, θὰ μὲ θυμηθεῖτε! Δεκάδες νέα παιδιὰ συνωθοῦνται βλαστημώντας στὶς ὀθόνες τῶν ἠλεκτρονικῶν «παιγνίων πολέμου», ὅπου ἐπὶ ὧρες σκοτώνονται μεταξύ τους τέρατα τῆς Ἀποκαλύψεως, μὲ γαμψὰ νύχια θηρίων τῆς ζούγκλας καὶ δαγκάνες κροκοδείλων…. Καί, ὅλα αὐτά, τὸ ξέρουμε χρόνια τώρα, ἀποτελοῦν ἐφευρήματα καὶ γεννήματα ἀθλίων παραγωγῶν τῆς Σίλικον Βάλλεϋ, ποὺ μεταβάλλουν σέ …«στρατιῶτες τοῦ διαστήματος» καὶ τοῦ συναφοῦς ἐπὶ Γῆς …καταντήματος χιλιάδες νέα παιδιά. Ἀργότερα, σκούζει ἡ μάνα στὸ σπίτι: «Ἔλα, γιόκα μου, νὰ φᾶμε!» καὶ ὁ γιόκας ἀπαντάει ἀπὸ τὸ κλειδωμένο δωμάτιό του: Δὲν μπορῶ μάνα, πρέπει νὰ τελειώσω τὶς …ἀσκήσεις ποὺ ἄρχισα στὸ καφέ, κάποια στιγμὴ τὸ μαγαζὶ ἔκλεισε, ἐγὼ ὅμως δὲν εἶχα τελειώσει ἀκόμα!» Καταλάβατε πόθεν ἔρχονται καὶ πῶς μπαίνουν καὶ μέσα στὰ σπίτια τὰ σημερινὰ θηρία τῆς βαρβαρότητος, ποὺ ἐκτρέφουν (κυρίως αὐτά, εἶμαι βέβαιος!) τὶς διαθέσεις ἀκραίας βιαιοπραγίας στὰ μικρότερα ἀδέλφια μας;

Ἐπιτρέψτε μου ἔτσι, Σεβασμιώτατοι, νὰ χτυπήσω σήμερα ἠχηρὸ καμπανάκι στὴν πατρική σας ἀγάπη: Πρῶτον, ΜΙΛΗΣΤΕ! Μὴ σιωπᾶτε! ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΤΕ ὅτι σταμάτησαν νὰ λειτουργοῦν τὰ πλεῖστα τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων! Ξέρετε, ὅταν ἤμουν καὶ ἐγὼ κάποτε μαθητής, τὸ Κατηχητικὸ Σχολεῖο λειτουργοῦσε σὲ αἴθουσες τῶν Δημοσίων Σχολείων, καὶ ὄχι μόνον δὲν ἐμποδιζόταν τοῦτο ἀπὸ τὴν Πολιτεία, ἀλλὰ καὶ ἐπαινεῖτο ἀπὸ αὐτὴν! Ἀκόμη ὅμως καὶ στὴν περίπτωση ποὺ δὲν θὰ συνηγοροῦσε σήμερα ἡ Πολιτεία σὲ αὐτό, πιστεύω ὅτι μπορεῖτε νὰ ἀρκεσθεῖτε, ἔστω, στὸ ἐσωτερικὸ τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἢ στὶς αἴθουσες κάποιων Πνευματικῶν Κέντρων…. Πάντως, Σᾶς ἱκετεύω, ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ τὸ συντομότερο! Καὶ δὲν σᾶς λέγω «Κρυφὰ Σχολειά»!! Σᾶς λέγω: Σχολειὰ Φανερά, Ἀνοιχτά, μὲ Τραγούδι καὶ Χαρά, μὲ κτύπημα τῆς Καμπάνας τῆς Ἐκκλησιᾶς, μὲ Δημόσιο καὶ Κραυγαλέο Προσκλητήριο!

Καλὴ Ἐπιτυχία!

Μὲ πολὺ σεβασμό, Ἀγάπη καὶ Τιμὴ ἀσπάζομαι τὸ Χέρι Σας

καὶ ἐξαιτοῦμαι τὰς εὐχάς Σας

Ὁ Λαμπαδάριος

Previous Article

Αἱ ἐγκύκλιοι τῆς ΔΙΣ «παπαγαλίζουν συνεχῶς τὸ πολιτικὰ ὀρθὸ ἀφήγημα»

Next Article

Σεβασμιώτατοι, ὁ κόσμος στενάζει!