ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Share:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ,

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς μας, πολλοί κληρικοί καί προσκυνητές θέλουμε νά ἐκφράσουμε τήν ἄμετρη συμπαράστασή μας στόν πρωτοπρεσβύτερο ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΙΤΤΑ, ἱδρυτή τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος» Τσουκαλάδων Παραβόλας, διακριτικό πνευματικό, ἐξομολόγο χιλιάδων ψυχῶν, τό σεμνό κληρικό τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ἀναλώνεται γιά τήν οἰκοδομή τῶν πιστῶν μέ τό Ἑλληνορθόδοξο φρόνημά του, ἀλλά καί στίς σεμνές καί φιλόθεες μοναχές, ἀδελφή ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ καί ἀδελφή ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ.

       Μᾶς ἔκανε ἐντύπωση πώς κάποτε ὁ πατήρ Ἀθανάσιος ἐξομολογητικά μᾶς εἶπε, ὅτι κάθε χρόνο τό Ἱερό Ἡσυχαστήριο ἐπισκέπτονται 6.000 ψυχές, πού προστρέχουν γιά νά στηριχθοῦν, νά ἐνισχυθοῦν, νά παρηγορηθοῦν, νά εξομολογηθοῦν καί νά ἐκφράσουν τίς δυσκολίες τους πάνω στά πολυποίκιλα προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν καθημερινά. Γι’ αὐτό, παρακαλοῦμε καί ἱκετεύουμε ὅλους τούς ἐκπροσώπους τῆς πολιτείας νά προχωρήσετε ἄμεσα στήν ἐπιδιόρθωση καί ἀσφαλτόστρωση τοῦ δρόμου πού ὁδηγεῖ στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο.

Ἄραγε ἔχετε σκεφθεῖ, ἐάν καταστραφεῖ ὁ δρόμος παντελῶς, πῶς θά μπορέσει ὁ πατήρ Ἀθανάσιος καί οἱ ἀδελφές νά ἐξυπηρετοῦνται στίς ἀνάγκες τους, ἀκόμα καί στά θέματα τῆς ὑγείας τους; Γιατί δέν προβληματίζεστε, ἄν κάποιοι ἄνθρωποι ἀνεβαίνοντας στό μοναστήρι σκοτωθοῦν σέ περίπτωση μιᾶς (ἀπευχόμενης) κατολίσθησης;

Δόθηκαν γιά τά ἔργα 750.000 εὐρώ. Ποῦ βρίσκονται αὐτά τά χρήματα; Γιατί δέν διατίθενται γιά τό σκοπό αὐτό; Σκέπτομαι ὅτι, ἐάν ἦταν γιά ὁποιοδήποτε κέντρο, ἴσως καί κακόφημο, θά εἶχε γίνει ὁ δρόμος. Ἄρα, εἶστε ὅλοι υπόλογοι, ὄχι μόνο ἀπέναντι στό Νομό τῆς Αἰτωλοακαρνανίας, ἀλλά καί στά πλήθη τῶν ανθρώπων πού ἔρχονται κι ἀπό ἄλλους Νομούς τῆς Πατρίδας μας, ἀκόμα καί ἀπό τό ἐξωτερικό.

Ἡ ἀβελτηρία σας, ἡ σιωπή σας καί ἡ ἀδιαφορία σας συνιστοῦν θεομαχία. Κι ὅποιος μάχεται τό Θεό δέν ἔχει καλά ἀποτελέσματα στή ζωή του.

Μέ θερμές εὐχές

Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ντανᾶς

Ἱεροκῆρυξ   Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας

aktines

Previous Article

Ο Μητροπολίτης Πατρών τιμά αμερικανίδα που προωθεί την ομοφυλοφιλία και τις εκτρώσεις!

Next Article

Τό σύγχρονο αὐτοκαταστροφικό δράμα τῆς ἀνθρωπότητας