ΑΝΤΙ ΚΟΡΩΝΟ-ΪΟ, ΑΝΙΧΝΕΥΟΥΝ ΠΝ. ΠΑΤΕΡΕΣ

Share:

[Τρομερό ἔργο]: Μά τί σοφίζεται ἐπιτέλους αὐτή ἡ Κυβέρνησις; Ἔχει ἐντελῶς παραφρονήσει; Ὅποιος δέν τρελαίνεται μ’ αὐτά πού συμβαίνουν εἶναι προβληματικός.

Μέ πρόφασι τόν Κορωνο-Ϊό, ἐξαπέλυσε τά λαγωνικά της, ΟΛΟΚΛΗΡΟ τήν Ἀστυνομία καί ΟΛΟΥΣ τούς Εἰσαγγελεῖς νά συλλάβουν ἕνα σεμνό Πολύτεκο Πρωτοπρεσβύτερο, τόν π. Γεώργιο Σχινᾶ, καί ὄχι μόνον, διότι, ἄκουσον-ἄκουσον, ἐκοινώνησε μερικά παιδάκια, ἀπό τό Ἱερό. Καί αὐτό ἀποτελεῖ ἔγκλημα “Καθοσιώσεως”.

Ἡ Ἐξουσία, ἀμπάρωσε τούς Ἱερούς Ναούς, ἀκόμη καί τά Προαύλειά τους. Διέταξε νά βουβαθοῦν τά Σήμαντρα καί οἱ Καμπάνες. Ἐπέβαλε νά σιωπήσουν καί τά μεγάφωνα.

[Ἐλευθερία στήν Κλίνη]: Τό μέγεθος τῆς Ἀντισυνταγματικῆς καταργήσεως τῆς θρησκευτικῆς καί Λατρευτικῆς Ἐλευθερίας συμπυκνοῦται σέ ἕνα γελοῖο κατάστιχο:

· Ὁ Ἰός μεταδίδεται μέ τήν Ζωοπάροχο Θεία Κοινωνία;

· Μήπως μέ τόν ἐλπιδοφόρο Ἦχο τῆς Καμπάνας;

· Μή τάχα ἀπό τά ἐρτζιανά Κύματα τῶν Μεγαφώνων.

[Λογική ἀποκάλυψις]: Τά ἄδεια κεφάλια, κινοῦνται πιό εὔκολα Kαταφατικά, δουλικά στ’ Ἀφεντικά τους, καί στήν “Μαύρη Προπαγάνδα”.

Ψευτο-Εὐλαβεῖς Κυβερνητικοί! Πρέπει νά φωτίσουμε τήν ἐσωτερική λογική τῶν πράξεών σας.

Εἶναι προφανές πώς, ἐκεῖ πού δέν εἰσχωρεῖ ἡ λογική, ἀποκαλύπτεται τό καμουφλαρισμένο Ἀντιχριστιανικό πνεῦμα.

Previous Article

Θα μπορούσαν να βρεθούν λύσεις συμμετοχής των πιστών στη Θεία Λατρεία και Κοινωνία

Next Article

Αντιεπιστημονική η θέση της «Επιτροπής Ειδικών» του Υπουργείου Υγείας για τη Θεία Κοινωνία!

Διαβάστε ακόμα