Αρχιεπίσκοπος Κρήτης: «Δεν γνωρίζαμε τίποτε»

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Εις την κ. Κάτια Τσιμπλάκη και το cnn.gr παρεχώρησε την 6ην Ιουνίου 2016 συνέντευξιν ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ειρηναίος. Εις ερώτησιν της δημοσιογράφου δια ποίον λόγον συγκαλείται η Μ. Σύνοδος εις την Κρήτην ο Σεβασμιώτατος απήντησε: «Δεν θέλω να κρίνω και να αξιολογήσω τι κάνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, διότι ο,τι κάνει είναι υπέροχο…έτσι έκρινε καλό χωρίς εμείς να ξέρουμε τίποτα». Αι συμπροσευχαί του Πατριάρχου είναι επίσης υπέροχοι;! Πάντως δια των λόγων του επεβεβαίωσεν εκείνο το οποίον πρώτος ο Ο.Τ. είχε δημοσιεύσει, δηλ. ότι ο Πατριάρχης Κων/πόλεως απεφάσισε την τοποθεσίαν χωρίς να ερωτήση κανένα!

Μετά λύπης εις τους λόγους του Σεβασμιωτάτου παρατηρούμεν ότι θεωρεί πως η Εκκλησία της Κρήτης είναι απλώς υποκειμένη εις τον Πατριάρχην, ο οποίος έχει την εξουσίαν, όπως ακριβώς ο Πάπας, να επεμβαίνη άνευ αδείας εις τα εσωτερικά της ζητήματα. Ως είναι γνωστόν αι Αυτόνομοι Εκκλησίαι δεν διαφέρουν εις τίποτε από τας Αυτοκεφάλους παρά μόνον εις την εκλογήν του Προκαθημένου τους, αλλά η Ορθόδοξος Εκκλησιολογία δεν απασχολεί τους Ιεράρχας της Κρήτης… Εφάνη αυτό όταν ο Σεβ. Σητείας ωμίλησε περί «θεϊκής αποστολής του Οικουμενικού Πατριαρχείου»!

Ο Αρχιεπίσκοπος ανεφέρθη επίσης εις την συγκυρίαν της συμπληρώσεως 50 ετών από την μεταφοράν της τιμίας Κάρας του Αγίου Τίτου από την έδραν του Παπισμού εις την Κρήτην. Τυγχάνει απλώς σύμπτωσις;…

 

Previous Article

Ο Σεβ. Ηλείας υπέρμαχος της Μ. Συνόδου

Next Article

Χρυσαύγεια αμετροέπεια!

Διαβάστε ακόμα