ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΙ ΡΩΣΟΙ»

Share:

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπένειμε στὸν Πατριάρχη Κύριλλο τὴν ὕψιστη τιμητικὴ διάκριση
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸν Μεγαλόσταυρο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου…
Στὴ συνέχεια πραγματοποιήθηκε πανηγυρικὴ Συνεδρία
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Πατριάρχη Μόσχας» (Ἀνακοινωθὲν 3.6.2013)

Τὸ 2012 ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος
ἔπλεκεν ἐγκώμια διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσίας…

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ:
«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΙ ΡΩΣΟΙ»

Θύελλαν ἀντιδράσεων εἰς τὴν ὁμόδοξον χώραν
ἔχει προκαλέσει ἡ συνέντευξις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.
Δημοσιεύομεν ἐπιστολὴν διαμαρτυρίας παλαιοῦ συνεργάτου,
ἡ ὁποία ἀπεστάλη καὶ εἰς τὴν ἐφημερίδα «Καθημερινή».

Γράφει ὁ κ. Nickolai Selishchev, Ρῶσος ἱστορικὸς καὶ δημοσιογράφος

Πρὸς τὸν ἀξιότιμο διευθυντὴ συντάξεως
τῆς ἐφημερίδας «Καθημερινὴ»
κ. Ἀλέξιο Παπαχελά

Καλημέρα Σας!

Ἡ τρέχουσα δημοσίευσή σας («Καθημερινή», 23.10.2022) προκάλεσε σκάνδαλο στὰ ρωσικὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης. Ἡ φράση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου, ποὺ προσβάλλει τὸ ρωσικὸ ἔθνος, μεταφράζεται καὶ ἀναμεταδίδεται ὡς ἠχώ:

«Κατ’ ἀρχὰς νὰ πῶ μία δική μου διαπίστωση. Ἡ Ρωσία, ὁ ρωσικὸς λαὸς δὲν ἔζησε σὲ δημοκρατία. Εἶναι ἕνας προβληματικὸς λαὸς καὶ αὐτὸ ἴσως τὸ ἐκμεταλλεύεται καὶ ὁ Κύριλλος καὶ ἡ κυβέρνηση» (βλ. ἱστοσελίδες: «azbyka.ru» 27.10.2022 καὶ «riafan.ru» 27.10.2022)

Γιὰ παράδειγμα, ἡ «Ἕνωση Ὀρθοδόξων Δημοσιογράφων» ὑπενθύμισε ὅτι, ὅταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἔλαβε 500.000 εὐρὼ ἀπὸ τὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία τὸ 2012, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἔκρηξης τῆς σοβαρῆς ἑλληνικῆς οἰκονομικῆς κρίσης, τὰ ἔλεγε ἀλλιῶς. Τὸ συμπέρασμα εἶναι τὸ ἑξῆς: ἐκεῖνος ποὺ πληρώνει γιὰ τὸν Ἕλληνα Ἀρχιεπίσκοπο, αὐτὸς καὶ «χορεύει» μαζί του -στὸ πρωτότυπο ὑπάρχει μία πολὺ πιὸ αἰχμηρὴ φράση μὲ διπλῆ σημασία-. (Ἱστοσελίδα: «spzh.news» 26.10.2022)

Τὸ πιὸ σκληρὸ σχόλιο ὑπάρχει στὸ πρακτορεῖο πληροφοριῶν «The Russian line». Ὡς ἐπαγγελματίας δημοσιογράφος καὶ ἱστορικός, γνωρίζω τὸν ἀρχισυντάκτη τῆς «The Russian line», ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναδημοσιεύσει πολλὰ ἄρθρα μου ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «The Russian Herald». Μοῦ φαίνεται ὅτι εἶναι πολὺ σκληρὸς ἄνθρωπος, ποὺ δὲν ἔνιωσε ποτὲ καμία συμπάθεια γιὰ τὴν Ἑλλάδα (σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο διαφωνοῦμε), καὶ αὐτὴ τὴ στιγμή, ἐνδεχομένως, βρῆκε πρόσχημα γιὰ ἀντεπίθεση. Ὑπογραμμίζει ὅτι ὁ Ἕλληνας Ἀρχιεπίσκοπος ἐντάχθηκε δημόσια στὴν ρωσοφοβικὴ ἐκστρατεία τῆς ΕΕ καὶ ἔτσι, ἐνδεχομένως, ἐξέφρασε τὴν ἄποψη τῆς ἑλληνικῆς κοινῆς γνώμης. Δεῖτε:

«Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος ἐντάχθηκε στὴν ἐκστρατεία Ρωσοφοβίας τῆς Ε.Ε. Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας δήλωσε δημόσια ὅτι οἱ Ρῶσοι εἶναι ἕνας «προβληματικὸς λαὸς» ποὺ ποτὲ δὲν γνώρισε τὴν «πραγματικὴ δημοκρατία»… ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, ἴσως γιὰ πρώτη φορά δημόσια, ἐκφράζει τί σκέφτονται καὶ λένε οἱ Ἕλληνες, ὅταν συζητοῦν γιὰ τὴ Ρωσία στὶς οἰκίες τους» (Ἱστοσελίδα: «rusk.ru» 27.10.2022)

Ρωσικὰ μέσα ἐνημέρωσης καὶ οἰκονομικοὶ ἐμπειρογνώμονες συχνὰ ἀναφέρουν ὅτι Ἕλληνες ἐφοπλιστὲς ἀγοράζουν ρωσικὸ πετρέλαιο (βενζίνη) γιὰ συναλλαγὲς ἄλλων ἐμπορικῶν μερῶν. Ὅταν τὸ κάνουν οἱ ἐφοπλιστές σας, ξεχνοῦν τὶς ἠθικολογικὲς ρωσοφοβικὲς δηλώσεις τοῦ Ἱερώνυμου;

Κανένα ρωσικὸ μέσο ἐνημέρωσης δὲν ἔκανε αὐτόματη ἠλεκτρονικὴ ἀναφορὰ στὸν ἱστότοπο τῆς Καθημερινῆς. (Ἡ ἐφημερίδα σας δὲν εἶναι οὔτε ἡ «The Foreign Policy» οὔτε ἡ «Daily mail»). Ἀλλὰ στὸ ἑλληνοαμερικανικὸ google.gr τὸ βρῆκαν εὔκολα.

Θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρω ὅτι ἐπίσημα δὲν σπούδασα ἑλληνικὴ γλώσσα στὸ Κρατικὸ Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ τῆς Μόσχας καὶ δὲν ἐπισκέφτηκα ποτὲ τὰ μαθήματα ἑλληνικῆς γλώσσας τῆς Μόσχας, τὰ ὁποῖα ἦταν καὶ βρίσκονται στὰ χέρια τῶν Ἑλλήνων διπλωματῶν. Ὡστόσο, εἶμαι σὲ θέση νὰ μεταφράσω ἑλληνικὰ κείμενα κάθε ἐπιπέδου δυσκολίας. Πολλὲς αἰχμηρὲς μεγάλες δημοσιεύσεις μου γιὰ τοὺς ἡγέτες τῆς χούντας (1967 – 1974) καὶ γιὰ τὴ σκιώδη πολιτικὴ τῆς ΕΕ βρίσκονται δωρεὰν ἀναρτημένα σὲ ρωσικοὺς ἱστότοπους.

Ἴσως, ἀκούσατε ὅτι πρόσφατα, στὶς 27 Ἰουνίου 2022, ἡ Ρωσία ἀπέλασε ὀκτὼ Ἕλληνες διπλωμάτες ἀπὸ τὴ μικρὴ ἑλληνικὴ πρεσβεία, ὡς ἀντίποινα γιὰ τὶς μὴ φιλικὲς ἐνέργειες τοῦ κ. Μητσοτάκη (βλ. ἐπίσημη ἀνακοίνωση ἱστοσελίδα «mid.ru» 27.06.2022).

Μοῦ φαίνεται ὅτι, ἂν ἡ Ἑλλάδα ἀκολουθήσει αὐτὴν τὴν πολεμικὴ ὁδό, ἐνδεχομένως σύντομα ἡ ἑλληνικὴ πρεσβεία στὴ Μόσχα θὰ μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ τὴν πρεσβεία τῆς Τσεχίας στὴ Μόσχα, ὅπου ἔμειναν μόνο τέσσερεις διπλωμάτες. Ἡ σελίδα μὲ τὸ ὀργανόγραμμα τῆς τσεχικῆς πρεσβείας εἶναι ἤδη ἐντελῶς ἄδεια! (Ἱστοσελίδα: «mzv.cz»)

Ἀπέχω πολὺ ἀπὸ τὸ σύνηθες συμπέρασμα, ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἐξέφρασε τὴν ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη. Πρῶτον, δὲν ξέρω τί ἐθνοτικὴ καταγωγὴ ἔχει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος. Γνωρίζω ὅτι οἱ συνταγματάρχες τὸν βοήθησαν νὰ κάνει καριέρα, ὅτι ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴ γερμανικὴ σχολὴ  Ἰησουιτῶν στὸ Ρέγκενσμπουργκ, ὅτι ὡς μόνιμα σιωπηλὸς προήχθη σὲ Ἀρχιεπίσκοπο ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση. Ὅταν ὁ μακαρίτης Α. A. Senin, ὁ ἔχων ἰσχυρὴ ἐπιρροὴ ἄνθρωπος-σκιά, ὡς προηγούμενος ἰδιοκτήτης καὶ ἀρχισυντάκτης τῆς «The Russian Herald», μὲ ρώτησε τί σημαίνει ἡ ἐκλογὴ τοῦ Ἱερώνυμου, ἀπάντησα εὐθαρσῶς: μετὰ τὴ δημαγωγία τοῦ Χριστόδουλου, ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση θέλει νὰ διάγει ἤρεμον βίον καὶ ἔτσι προώθησε ἕναν ἄνθρωπο, ποὺ δὲν εἶναι ἱκανὸς νὰ μιλήσει οὔτε νὰ κηρύξει τίποτα.

Ἀπὸ τὸ 2008 τίποτα δὲν ἄλλαξε, παρὰ μόνο μία λεπτομέρεια – ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἔπεσε πλήρως στὸ μαρασμό. Φαίνεται ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ μόνο προφυλασσόμενο κρατικὸ μυστικὸ τῆς Ἑλλάδας, τὸ ὁποῖο φυλάσσεται ἀπὸ ὅλα τὰ ἑλληνικὰ κοινοβουλευτικὰ κόμματα καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἕλληνες δημοσιογράφους.

Ὁ λογογράφος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου ἔγραψε καὶ Ἐσεῖς, ὡς Ἀρχισυντάκτης, στείλατε, γιὰ νὰ τυπωθεῖ ἡ ἀκόλουθη ἀστεία φράση: «Ἡ Οὐκρανία εἶναι αὐτὴ ποὺ δέχθηκε πρῶτα τὸν Χριστιανισμό». Ἀλήθεια; Τὸν 10ο – 11ο αἰῶνα, ἀλλὰ καὶ πολὺ ἀργότερα, τὸν 19ο αἰῶνα, καμία «Οὐκρανία» δὲν ὑπῆρχε. Πρόκειται γιὰ ἕνα νεότερο αἱματηρὸ γερμανοαμερικανικὸ πολιτικὸ καὶ στρατιωτικὸ σχέδιο.

Πιθανόν, ἐσεῖς, ὡς ἀρχισυντάκτης τῆς «Καθημερινῆς», νὰ ἀποφοιτήσατε κάποτε ἀπὸ κάποιο Πανεπιστήμιο καὶ νὰ ἀκούσατε γιὰ τὴ Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία. Ἐὰν δὲν εἶσθε βέβαιος ὅτι αὐτὴ ὑπῆρξε στὴν πραγματικότητα, παρακαλῶ, ἀνοῖξτε τὴ Wikipedia τῶν ΗΠΑ.

Μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐκεῖ ἕνα ἄρθρο γιὰ τὸν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο Ζ’ καὶ τὸ διάσημο ἔργο του «De administrando Imperio» (Περὶ διοικήσεως τῆς Αὐτοκρατορίας)[γνωστὸ στὰ ἑλληνικὰ μὲ τὸ τίτλο «Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Ρωμανὸν»]

Ἀλλὰ σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ μεσαιωνικὸ ἑλληνικὸ κείμενο δὲν ὑπάρχει πουθενὰ «Οὐκρανία». Ὁ Αὐτοκράτορας ἔγραψε μόνο γιὰ τὴ Ρωσία! Ἔγραψε γιὰ τὴ Ρωσία (μία χώρα) καὶ γιὰ τοὺς Ρὼς (ἕνα ἔθνος) – μεταξὺ ἄλλων ἐθνῶν. Μήπως, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἑστιατόρια καὶ τὴν πρεσβεία τῶν ΗΠΑ στὴν Ἀθήνα, θὰ μπορούσατε νὰ ἐπισκεφθεῖτε τὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη Ἀθηνῶν καὶ νὰ ἀνοίξετε ὁποιαδήποτε ἑλληνικὴ ἔκδοση τοῦ ἔργου τοῦ Αὐτοκράτορα; Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ Ursula von der Leyen δὲν θὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὴν ἔκτακτη ἐπίσκεψή σας στὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη.

Γνωστοὶ Βυζαντινοὶ ἱστορικοὶ καὶ πολιτικοί, ὅπως ὁ Λέων ὁ Διάκονος καὶ ὁ Μιχαὴλ Ψελλὸς ἀναφέρονται ἀκριβῶς σὲ Ρώσους καὶ ποτὲ δὲν εἶχαν δεῖ κανένα «Οὐκρανό». Ὁ Μιχαὴλ Ψελλός, ποὺ δὲν ἀγαποῦσε τοὺς προγόνους μας, περιέγραψε πολὺ αἰχμηρὰ τὴ ναυμαχία μεταξὺ τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου Θ΄ καὶ τοῦ στόλου μας, καὶ δὲν ἦταν οὔτε ἀνόητος, οὔτε φλύαρος.

Ἡ ἐμπειρία σας ἀπὸ τὴ σύνταξη τῆς «Καθημερινῆς» μὲ τὴν «ἀστεία» συνέντευξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου μοῦ θυμίζει τὴν εἰρωνικὴ ἱστορία «How I edited an Agricultural Paper» τοῦ Μὰρκ Τουαίην.

Μετὰ τιμῆς

Nickolai Selishchev,

Ρῶσος ἱστορικὸς καὶ δημοσιογράφος

31η Ὀκτωβρίου 2022

Υ.Γ.: Ὁ Ο.Τ. συμφώνως πρὸς τὴν δημοσιογραφικὴν δεοντολογίαν εἶχεν ὑποχρέωσιν νὰ δημοσιεύση τὴν παροῦσαν ὄντως αἰχμηρὰν ἀπάντησιν πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Ἱερώνυμον ἀλλὰ καὶ τὸν δημοσιογράφον κ. Ἀλέξη Παπαχελᾶ, μὲ ἀφορμὴν τὸν ἀτυχῆ χαρακτηρισμὸν “προβληματικὸς λαός”, διὰ τὸν Ρωσικόν. Ταπεινὰ παρακαλοῦμεν τὸν Μακαριώτατον, ὅπως ἀνακαλέση τὸν χαρακτηρισμόν, πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς εἰρήνης καὶ ἀγάπης μεταξὺ τῶν δύο Ὁμοδόξων καὶ Ἀδελφῶν λαῶν, Ρωσικοῦ καὶ Ἑλληνικοῦ.

Previous Article

Ενέργεια και λιπάσματα οι μεγάλες προκλήσεις για τους Φινλανδούς αγρότες

Next Article

Η Σερβία κατέρριψε drone του Κοσσόβου – Μαζικές εισβολές εχθρικών UAV στον σερβικό ΕΑΧ