ΑΡΧΙΕΠ. ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ: «ΜΑΣΟΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΝ Ο ΖΕΛΕΝΣΚΙ»

Share:

Συλλείτουργον Λουθηρανοῦ πάστορος μὲ ἱερέα
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μορφώματος τῆς Οὐκρανίας
ὑπὸ τὸν ψευδοΚιέβου Ἐπιφάνιον (Χριστούγεννα 2022, Ἀμβοῦργον).

Οἱ Προκαθήμενοι νὰ συμβάλλουν
εἰς τὴν ὑπέρβασιν τῶν Ὀρθοδόξων διχασμῶν

ΑΡΧΙΕΠ. ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ:
«ΜΑΣΟΝΙΚΟΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΝ Ο ΖΕΛΕΝΣΚΙ»

«Ἀκόμη καὶ σὲ αὐτοὺς τοὺς Ἁγίους Τόπους,
τὰ κληροδοτήματα καὶ ἡ ἀκίνητη περιουσία μας
λεηλατοῦνται στὸ φῶς τῆς ἡμέρας καὶ ὀργανώνονται σχέδια
ἐνάντια στὴν ἀρχαία χριστιανικὴ παρουσία
σὲ αὐτὸ τὸ ἱερὸ μέρος τοῦ κόσμου».

Συγκλονιστικὰ ὅσα ἀποκαλύπτει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας Θεοδόσιος τοῦ παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἱερο­σολύμων σχετικῶς μὲ τὰ χθόνια σχέδια κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὰ ὁποῖα ἐκτυλίσσονται, ἀρχῆς γενομένης εἰς Οὐκρανίαν, ἀφυπνίζων ὅλους τούς πιστοὺς δι’ ἀνάληψιν πρωτοβουλιῶν. Παραθέτομεν εἰς μετάφρασιν δελτίον τύπου τῆς 31ης Δεκεμβρίου 2022, τὸ ὁποῖον ἀπεστάλη εἰς τὸν «Ο.Τ.»:

«Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θεοδόσιος (Hanna) τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀρχιεπισκο­πῆς Σεβαστείας, δήλωσε τά ἀκόλουθα, ὅταν δέχθηκε σήμερα τὸ πρωὶ ἀντιπροσωπία τῆς Πολωνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας ἡγεῖται ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Σάββας:

«Σᾶς ἀπευθύνουμε εὐχὲς γιὰ τὶς ἑορτὲς τῶν Χριστουγέννων, καθὼς ἑορτάζουμε τὰ Χριστούγεννα στὶς 7 Ἰανουαρίου σύμφωνα μὲ τὸ Ἀνατολικὸ Ὀρθόδοξο ἡμερολόγιο ποὺ ἀκολουθεῖται στὴν Ἐκκλησία μας… τὰ ἡμερολόγια εἶναι πολλά, ἀλλὰ τὸ μήνυμα τῆς ἑορτῆς εἶναι τὸ ἴδιο, ὅπως ὁ Κύριος τῆς ἑορτῆς εἶναι ἕνας καὶ μοναδικός. Αὐτὸν ἑορτάζουμε καὶ τὴν γέννησή Του, παρακαλώντας τὸν Παντοδύναμο Θεὸ νὰ φωτίσει ὅλο τὸν κόσμο μὲ τὰ χριστουγεννιάτικα φῶτα ποὺ ἔλαμψαν στὴ σπηλιὰ τῆς Βηθλεέμ, γιὰ νὰ διαλύσουν τὸ σκοτάδι σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο.

Νὰ θυμᾶστε πάντα στὶς προσευχὲς σας τὴ χώρα τῆς γέννησης, τῆς ἀνάστασης, τῆς ἐνσάρκωσης καὶ τῆς λύτρωσης, τὴν Παλαιστίνη, τὴν ἱερὴ γῆ ποὺ αἱμορραγεῖ καὶ τῆς ὁποίας ὁ λαὸς βιώνει τὸ μονοπάτι τοῦ συνεχοῦς ἀτελεύτητου πόνου, ἐλπίζοντας σὲ μία ἀνάσταση γεμάτη ἐλευθερία, ἀξιοπρέπεια καὶ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν κατοχὴ καὶ τὴν καταπίεση.

Ὑπερασπιστεῖτε τὴν πληγωμένη Παλαιστίνη, ἡ ὁποία εἶναι ὑπόθεση ὅλων μας καὶ ὑπόθεση κάθε ἐλεύθερου ἀνθρώπου, ποὺ πιστεύει στὶς ἀξίες τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας.

Ὅσο γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη κατάστασή μας, κανεὶς πλέον δὲν εὑρίσκει τίποτα τὸ κακὸ νὰ συνωμοτοῦν ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας μας παντοῦ, ἀκόμη καὶ σὲ αὐτοὺς τοὺς Ἁγίους Τόπους, ὅπου τὰ κληροδοτήματα καὶ ἡ ἀκίνητη περιουσία μας λεηλατοῦνται στὸ φῶς τῆς ἡμέρας καὶ ὀργανώνονται σχέδια ἐνάντια στὴν ἀρχαία χριστιανικὴ παρουσία σὲ αὐτὸ τὸ ἱερὸ μέρος τοῦ κόσμου.

Ἡ κατάσταση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας χρειάζεται μεγάλη μεταβολὴ καὶ ἀλλαγὴ πρὸς τὸ καλύτερο, καὶ ἐμπιστευόμαστε τὸν Μακαριώτατο Μητροπολίτη Σάββα, Προκαθήμενο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Πολωνία, καθὼς καὶ ἄλλους ἐπικεφαλῆς Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στὸν κόσμο, ὅτι θὰ διαδραματίσουν τὸν ἀναμενόμενο ρόλος τους στὴ μεταβολὴ τῆς κατάστασης τοῦ κατακερματισμοῦ, τῶν διχασμῶν, τῆς ἀποξένωσης καὶ ὅλων ὅσων ὑφίσταται ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Αὐτὰ ὀφείλονται στὴν παρέμβαση πολιτικῶν στὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ στὶς πιέσεις ποὺ ἀσκοῦνται σὲ ὁρισμένες Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες πιέσεις εἶναι ὕποπτες καὶ ἐμπίπτουν στὸ πλαίσιο τῆς συνωμοσίας κατὰ τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποδυνάμωσή της καὶ τὴν ὑπονόμευση τῆς παρουσίας καὶ τοῦ μηνύματός της.

Ἡ ἀντικανονικὴ καὶ παράνομη ἐκκλησιαστικὴ κατάσταση ποὺ ἔχει ἑδραιωθεῖ στὴν Οὐκρανία εἶναι ὁ κύριος λόγος γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι εὑρισκόμαστε σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ποὺ φτάσαμε σήμερα, καὶ ἂν δὲν λυθεῖ αὐτὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ δίλημμα, θὰ βαίνουμε ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο.

Δὲν ἀναγνωρίζουμε αὐτὴν τὴν ἀντικανονικὴ καὶ παράνομη ὀντότητα, ἡ ὁποία ἱδρύθηκε στὴν Οὐκρανία κάτω ἀπὸ πολιτικὲς πιέσεις, τὶς ὁποῖες ὅλοι γνωρίζουμε, καὶ ἀναγνωρίζουμε μόνο τὴ κανονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, τῆς ὁποίας ἡγεῖται ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κιέβου κ. Ὀνούφριος.

Τί συμβαίνει στὴν Οὐκρανία τῆς καταστροφῆς καὶ τοῦ ὀλέθρου; Ὁ κ. Β. Ζελένσκι εἶναι ἕνα κατ’ ἐξοχὴν ὕποπτο ἀμερικανικὸ μασονικὸ ἐργαλεῖο καὶ εἶναι ἐχθρικὸς πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὄχι, δὲν ὑπηρετεῖ τὴν χώρα του καὶ τὴν πατρίδα του, τὴν Οὐκρανία, ἀλλὰ μᾶλλον ἐξυπηρετεῖ δυτικὲς ἀτζέντες καὶ ἀμερικανικὰ συμφέροντα στὴ χώρα του, καὶ τὸν θεωροῦμε ὑπεύθυνο γιὰ τὸν τρέχοντα διωγμὸ τῆς κανονικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.

Ποῦ εἶναι τώρα ὁ χριστιανικὸς κόσμος νὰ καταδικάσει τὴν δίωξη, τὴν ὁποία ὑφίσταται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία, ἀφοῦ δὲν ἔχουμε ἀκούσει μέχρι αὐτὴ τὴν ὥρα ξεκάθαρες θέσεις, παρὰ τὶς ἐκκλήσεις καὶ τὰ ἐναγώνια μηνύματα, τὰ ὁποῖα ἀπηύ­θυναν οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἐκεῖ;

Προσευχόμαστε στὸν Θεὸ γιὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου στὴν Οὐκρανία, γιὰ τὸν ὁποῖο πληρώνουν τὸν λογαριασμὸ ἀθῷοι πολίτες, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὶς πολιτικὲς συγκρούσεις, καὶ προσευχόμαστε γιὰ τὴν ἐξεύρεση λύσεων στὴν ὑπάρχουσα κρίση, προκειμένου νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ ὁμόνοια καὶ ἡ ἑνότητα καὶ νὰ ἐπουλωθεῖ αὐτὴ ἡ πληγὴ, ἀπὸ τὴν ὁποία ὅλοι ὑποφέρουν».

Previous Article

Τα φαρμακεία των ΗΠΑ θα μπορούν πλέον να πωλούν χάπια άμβλωσης

Next Article

Μὲ ἀφορμὴν τὸν καταργηθέντα νόμον περὶ ἐκτρώσεων εἰς Η.Π.Α.