«ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΟ ΤΙ ΛΕΜΕ»

Share:

Ὁ νῦν Αἰτωλοακαρνανίας, παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Δημητριάδος,
ὅταν τὸν ἤκουε νὰ κηρύττη ὑπὲρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ (20.5.2021).
«Θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ…» (Α΄ Κορ. 4, 9).

«Ὑπακοὴ εἰς τοὺς Ἀρχιερεῖς,
ΟΤΑΝ ὀρθοτομοῦν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας».

«ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ
ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΟ ΤΙ ΛΕΜΕ»

«Ἀρχιερεῖς οἱ ὁποῖοι καταφέρονται ἐναντίον τῶν πιστῶν
καὶ στεροῦν τὴν μισθοδοσίαν ἱερέων ἀποδεικνύουν
τὴν ἰδικήν των ἔλλειψιν θεολογικῶν γνώσεων.
Νὰ εἶναι Ποιμένες ὄχι ὑπάλληλοι καὶ κρατικοὶ “μισθωτοί”».

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀντινόης Παντελεήμονος

 Εἶναι πολὺ λυπηρὸ γεγονὸς ὅτι Ἀρχιερεῖς, καὶ μάλιστα νεοχειροτονηθέντες, νὰ μὴ σέβονται τὴν μνήμη τῶν προκατόχων των.

Πρὸ καιροῦ ἀκούσαμε Ἀρχιερεῖς νὰ καταφέρονται ἐναντίον τῶν πιστῶν, νὰ στεροῦν τὴν μισθοδοσία τῶν ἱερέων τῆς ἐκ­κλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τους, νὰ χαρακτηρίζουν τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ ὡς “αἱρετικούς”, “ἄθεους”, “ἀντίχριστους”, “νὰ μὴν ἀγαποῦν τὸν συνάνθρωπό τους”, “χαμηλῆς λογικῆς”, “ἔλ­λειψη διακρίσεως”, κ.ἄ.π., ἀποδεικνύοντας, κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, τὴν δικὴ τους ἔλλειψη Θεολογικῆς γνώσεως. Ἄλλοι, ἐκδίωκαν τοὺς ἐκκλησιαζομένους, γιατὶ δὲν φοροῦσαν μάσκες.

Ποῦ εἶναι ἡ Χριστιανικὴ ἀγάπη αὐτῶν τῶν Ἀρχιερέων, ποὺ μιλοῦν “ἀπ’ ἄμβωνος” καὶ “ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς”;;; Πῶς θὰ ἐκφωνήσουν τὸ “ἀγαπήσουμε ἀλλήλους”;

Μάλιστα αὐτὲς οἱ  βλάσφημες κουβέντες ἐκστομίθηκαν μέσῳ τῶν ΜΜΕ, Ραδιόφωνο καὶ Τηλεόραση, καὶ ἔτσι καταγράφηκαν ὡς τρανὲς ἀποδεί­ξεις τῆς ἔλλειψης Χριστιανικῆς ἀγάπης αὐτῶν, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι Ποιμένες καὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ καὶ ὄχι ὑπάλληλοι καὶ κρατικοὶ “μισθωτοί”.

Καὶ ποιὸς ὁ λόγος; Διότι, οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες Χριστιανοί, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, δὲν ἐμβολιάστηκαν!!! Γι’ αὐτό, ὀφείλουν νὰ “τιμωρηθοῦν”!!! Καλά, εἴμαστε σὲ περίοδο διωγμῶν;;; Καλά, ποῦ ζοῦμε;;;

Τώρα, δυστυχῶς, ἔρχεται νὰ συμπληρώσει τὰ ἀπαράδεκτα καὶ ὁ νέος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας μὲ τὸ νὰ ἀμαυρώνει τὴν μνήμην ἑνὸς ἁγίου Ἀρχιερέως, τοῦ καὶ προκατόχου του, κυροῦ Κοσμᾶ!

Ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ΝΑΙ, ἀλλὰ καὶ στοὺς Ἀρχιερεῖς, ὅταν ὀρθοτομοῦν τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας.  Ὑπακοή, ΟΧΙ τυφλὴ καὶ ἀνεξέταστη, ἀλλὰ νὰ εἶναι σύμφωνη μὲ τὸ Θέλημα τοῦ Ἁγίου Θεοῦ καὶ ὄχι γιατὶ τὸ ἐπιβάλλουν ξένες δυνάμεις καὶ πολιτικὰ συμφέροντα. Μάλιστα χρησιμοποιώντας τὸ πρόσχημα, ὅτι εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ ταυτόχρονα καταπατοῦν αὐτοὶ οἱ ἴδιοι τὴν ἐλευθερία, ποὺ χάρισε στὸν καθένα μας ὁ Ἅγιος Θεός.

Καὶ νὰ πῶ κάτι ἄλλο. Μέχρις σήμερα δὲν εἶδα ἢ ἄκουσα κάποιους ἀπ’ αὐτοὺς νὰ πᾶνε στὰ κέντρα ὑποδοχῆς τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ νὰ ἐπιβάλλουν τὸν ἐμβολιασμό.

ΝΑΙ, νὰ ὑπακούομεν στὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη, ὅταν οἱ μέθοδοι, τὰ φάρμακα καὶ τὰ ἐμβόλια ἔχουν ἐπιστημονικῶς καὶ μακροχρόνια ἀποδειχθεῖ ἀποτελεσματικά, καὶ ὄχι ὅπως ἔχει συμβεῖ μὲ τὸν COVID-19, ποὺ, πρὶν καλὰ καλὰ κλείσει ἕνας χρόνος, τουλάχιστον τέσσερεις μεγάλες Φαρμακευτικὲς Ἑταιρεῖες συναγωνιζόντουσαν, γιὰ νὰ διοχετεύσουν στὴν παγκόσμια ἀγορὰ τὸ δικὸ τους ἐμβόλιο.

Ἐδῶ δὲ στὴν Πατρίδα μας, ξεπήδησαν, ἀπὸ τὸ πουθενά, “ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτὸς”, δύο ἐργαστήρια κατασκευῆς μασκῶν!!! Νά! Ποὺ γίνονται ἀκόμη θαύματα!

Ἐξ ἄλλου, ὅλα τὰ ἐμβόλια ἀποδείχθηκαν ἰατρικὰ ΑΝΙΚΑΝΑ νὰ ἐξουδετερώσουν τὸν ἰόν!!!

Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἐπιβάλλει στὸν πιστὸν νὰ κάνει κάτι μὲ τὸ ζόρι. Προτρέπει μὲ ἀγάπη καὶ μὲ τὴν πειθώ. Καὶ “ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε”.

Προσωπικὰ ἔχω ἀναπηρία 91% καὶ πέρασα πέντε κακοήθεις καρκίνους. Ὑπακούω τοὺς γιατρούς μου, δέχομαι τὴν φαρμακευτικὴ ἀγωγή, ἀλλὰ δὲν ἐμβολιάστηκα. Αὐτὸ μὲ κάνει “ἀνυ­πάκουο”; εἶμαι “ἀντίχριστος”; εἶμαι “ἄθεος”; δὲν “ἀγαπῶ τὸν συνάνθρωπό μου”; Γιὰ καθῆστε καλά, ὅσοι ἐκστομίζετε τέτοιες μὴ χριστιανικὲς ἐκφράσεις καὶ ἀνευθυνότητες.

Ἀπευθύνω, λοιπόν,  μία ἀδελφικὴ παράκληση πρὸς τοὺς ἁγιωτάτους Ἀδελφοὺς Ἀρχιερεῖς,  νὰ εἶναι πιὸ προσεκτικοὶ στὶς ἐκφράσεις καὶ στὶς σκέψεις τους, ὅταν ἀπευθύνονται πρὸς τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία δὲν μᾶς ἔταξε νὰ εἴμαστε τύραννοι, ἀλλὰ Πατέρες.

Μὲ σεβασμὸ καὶ εἰλικρινῆ ἀγάπη Χριστοῦ.

† Ὁ Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων

(κατὰ κόσμον Γεώργιος Π. Λαμπαδάριος)

Ἐνορία Τιμίου Προδρόμου Χώρας

852 00 Κάλυμνος

 

Previous Article

Οι Ουκρανοί ζητούν και άρματα μάχης Leopard απ΄ όσες χώρες διαθέτουν! (και την Ελλάδα)

Next Article

Ἡ τηλεδιασωλήνωση μονόδρομος πρός τόν μετανθρωπισμό