Αἱ μεγάλαι ἀλήθειαι τῆς Τουρκάλας δημοσιογράφου

Share:

   Η ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ Τουρκάλα ἱστορικὸς Uzay Bullut τόνισε καὶ τὰ ἑξῆς γιὰ τὴν στρέβλωση τῆς ἱστορίας ἀπὸ μέρους τῆς Τουρκίας: «οἱ Τοῦρκοι μαθητὲς δὲν διδάσκονται τίποτα γιὰ τὸ πόσο βαθιὰ ριζωμένοι εἶναι ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ὁ Χριστιανισμὸς στὶς πόλεις τους. Ἡ Τουρκία, ἡ ὁποία σήμερα περιέχει τὴ Μικρὰ Ἀσία ἢ τὴν Ἀνατολία ἐντὸς τῶν συνόρων της, ἔχει περισσότερους βιβλικοὺς χώρους ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄλλη περιοχὴ στὴ Μέση Ἀνατολὴ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ. Πολλοὶ Χριστιανοὶ Ἀπόστολοι καὶ Ἅγιοι, ὅπως ὁ Παῦλος ἀπὸ τὴν Ταρσό, ὁ Πέτρος, ὁ Ἰωάννης, ὁ Τιμόθεος, ὁ Νικόλαος ὁ Μύρων καὶ ὁ Πολύκαρπος ὁ Σμύρνης, μεταξὺ ἄλλων, εἴτε διακονοῦσαν εἴτε ἔζησαν στὴν Τουρκία. Ἡ ἑλληνορθόδοξη κοινότητα εἶναι ἕνας αὐτόχθονος λαὸς ποὺ εἶναι νόμιμοι κληρονόμοι τῶν ἐδαφῶν τους, ὅπου κάποτε ἦταν ἡ πλειοψηφία. Καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης θεωρεῖται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ὡς διάδοχος τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα. Οἱ Τοῦρκοι μαθητές, ὡστόσο, δὲν διδάσκονται οὔτε μία λέξη γιὰ αὐτὰ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα. Διδάσκονται μόνο ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι μία «παραμορφωμένη» θρησκεία καὶ ὅτι Ἕλληνες καὶ Ἀρμένιοι ἦταν «προδότες» κατὰ τὴν κατάρρευση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐ­τοκρατορίας καὶ τὴν ἰδρυτικὴ φάση τῆς τουρκικῆς δημοκρατίας» (Ἱστ. Πενταπόσταγμα)!

Previous Article

Μήνυμα του Καθηγητή Sucharit Bhakdi προς τους Έλληνες

Next Article

Καρδιολόγος Ἀ. Νταλιάνης: Τριπλασιάστηκαν οἱ πνευμονικές ἐμβολές