Αἱ οἰκολογικαὶ «ἀνησυχίαι» τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου

Share:

Η «ΘΕΟΛΟΓΙΑ τῆς οἰκολογίας» ἔχει ἀναχθεῖ ἀπὸ τὸν Πατρ. Βαρθολομαῖο σὲ πρώτιστο μέλημά του. Ἡ «διάσωση τοῦ περιβάλλοντος» ἔχει προφανῶς μεγαλύτερη σημασία ἀπὸ τὴ διάσωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ γιὰ τοῦτο τρέχει ἐκεῖθεν κακεῖθεν, γιὰ νὰ ἀνακηρύξει τὸ πρόβλημα σὲ μεῖζον θεολογικὸ θέμα! Τὸν περασμένο μήνα διοργάνωσε διεθνὲς συνέδριο στὰ πλαίσια τῆς «Διάσκεψης τῆς Χάλκης» στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου προσκάλεσε ὀρθοδόξους, παπικοὺς καὶ προτεστάντες θεολόγους, γιὰ νὰ ἀναδείξει τὸ πρόβλημα. Ἰδοὺ τί τόνισε στὴν εἰσήγησή του: «Μποροῦμε ὅλοι νὰ συμφωνήσουμε ὅτι οἱ ἐκκλησίες καὶ οἱ θρησκεῖες ἔχουν μία θεμελιώδη εὐθύνη καὶ ρόλο νὰ διαδραματίσουν στὴν προώθηση τῆς οἰκολογικῆς μάθησης καὶ στὴν προάσπιση τῆς δικαιοσύνης στὸ κλῖμα. Ἑπομένως, οἱ θεολογικὲς σχολὲς καὶ τὰ σεμινάρια πρέπει νὰ βρίσκονται στὴν πρώτη γραμμὴ αὐτῆς τῆς προσπάθειας. Παρόλα αὐτά, αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ συμβεῖ ἂν οἱ ὑπεύθυνοι τῶν Σεμιναρίων καὶ οἱ μαθητὲς δὲν ἐκτίθενται σὲ ἕνα ὁλοκληρωμένο σχέδιο γιὰ τὴ προστασία τοῦ περιβάλλοντος καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῆς διαμόρφωσής τους» (Ἱστ. Βῆμα Ὀρθοδοξίας)! Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ καλεῖ, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία (τὴν Ὀρθόδοξη) καὶ τὶς ἄλλες «ἐκκλησίες», καθὼς καὶ τὶς θρησκεῖες, ὡς ἔχουσες «θεμελιώδη εὐθύνη» γιὰ τὴν «προάσπιση τοῦ κλίματος»! Οἰκολογία καὶ οἰκουμενισμὸς «πᾶνε πακέτο» στὴ σκέψη τοῦ Παναγιωτάτου. Μόνο ποὺ αὐτὲς οἱ «ἀνησυχίες» τυχαίνει νὰ προωθοῦνται ἀπὸ τὴ «Νέα Τάξη Πραγμάτων» καὶ τὴ «Νέα Ἐποχή». Πῶς «τυχαίνει» νὰ συμπίπτουν μὲ ἐκεῖνες τοῦ «Πράσινου Πατριάρχη»; Προφανῶς δὲν χρειάζεται ἰδιαίτερη διευκρίνιση!

Previous Article

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά ιδιωτικώς στο Κίεβο

Next Article

Ἀπίστευτον: Οἱ Τοῦρκοι ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι …Ἕλληνες!

Διαβάστε ακόμα