«Αἴθουσα ἀναμονῆς πρὸς Δεσποτοποίηση»

Share:

Γράφει ὁ Δρ. Γεράσιμος Κουσουνῆς, Γεωπόνος

Πρὸς Ἀγαπητοὺς Πανοσολογιώτατους Ἀρχιμανδρίτες

(Σπαρτιάτισσα στὸν γυιὸ της πρὸ τῆς μάχης : Πρόσθες βῆμα !)

Πανοσολογιώτατοι καὶ (τινὲς) μέλλοντες Ἅγιοι Ἱεράρχες μας.

Πάντοτε μὲ νοσταλγία ἐνθυμούμαστε τὸν φλογερὸ Ἀρχιμανδρίτη καὶ μετέπειτα γενναῖο, ἁγνό, τίμιο καὶ θρυλικὸ Ἅγιο Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνο Καντιώτη, ποὺ μετ’ ἐμφάσεως ζητοῦσε καὶ παρότρυνε καὶ τὸν λαὸ νὰ συμμετέχει καὶ νὰ ἐκφράζει (σὲ μία ζῶσα Ἐκκλησία), τὴν γνώμη καὶ τὴν βούλησή του στὴν ἐκλογὴ νέου Ἐπισκόπου κατὰ τὸ ἀρχαῖο «ψήφῳ Κλήρου καὶ Λαοῦ», ὅπως ἔλεγε. Ἄλλωστε, Ἐκκλησία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ἡ διοικοῦσα ἱεραρχία. Ἀπόδειξις, τὸ γνωστὸν, ὅταν κατὰ τὴν χειροτονία νέου Ἐπισκόπου, ὁ χειροτονῶν, ἀπευθύνεται στὸν Λαὸ, γιὰ τὴν «ἐπικύρωση» τῆς ἐκλογῆς ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία, μὲ ἐκεῖνο τὸ περίφημο:

«ΑΞΙΟΣ», ποὺ βεβαίως πολὺ θὰ θέλαμε καὶ ἐμεῖς, ὁ ἁπλὸς Λαὸς νὰ γνωρίζουμε, ἂν αὐτὸ ποὺ ἐκφωνεῖται, εἶναι μὲ θαυμαστικό (!), ΑΞΙΟΣ (!!), ἢ μὲ ἐρωτηματικὸ (;;), ΑΞΙΟΣ (;;;), ἢ τοῦτο ἔχει πλέον ξεμείνει σήμερα σὰν ἕνα τυπικὸ στοιχεῖο τοῦ τελετουργικοῦ, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισβητηθεῖ ἀπό…κανέναν, καὶ ἄρα εἶναι μὲ τελεία καὶ παῦλα (.), δηλαδὴ ΑΞΙΟΣ (.-) .

Σήμερα, ποὺ ἡ πατρίδα ἀφελληνίζεται κι ὁ Λαός μας, ὁ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ αὐτὸς Λαὸς, μὲ τὸ ΕΥΓΕΝΕΣΤΕΡΟ καὶ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ DNA τοῦ κόσμου, φτωχαίνει, τρομοκρατεῖται, ξανασκλαβώνεται κι ἡ γλώσσα του, ἡ Ἱστορία του, τὰ ἤθη του καὶ ὁ Ὀρθόδοξος πολιτισμὸς του, ἀλλοιώνονται καὶ ὑπονομεύονται καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς, μπορεῖ νὰ βλασφημεῖται ἀτιμωρητὶ, μὲ νόμο τοῦ Κράτους τῶν γραικύλων, ἀπὸ κάποια μιαρὰ ἑρπετὰ καὶ λαθραίους καὶ ντόπιους ἀσπάλακες τῆς Νεοταξίτικης Παγκοσμιοποίησης καὶ νὰ… ἀμφισβητεῖται ἡ θεϊκή Του Δύναμη ἀπὸ ἀλαζόνες (πλὴν εὐήθεις) γαιοσκώληκες – καὶ νὰ σκεφθεῖ κανεὶς, ὅτι οἱ προπάτορές μας, διακόσια χρόνια πρίν, ὁρμοῦσαν στὴν μάχη ἀλαλάζοντες «Ἐλευθερία ἢ Θάνατος» καὶ μὲ τὸ σύνθημα «Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία» καὶ εἶχαν κάνει ΤΑΜΑ στὸν ΣΩΤΗΡΑ Χριστὸ, νὰ τοῦ χτίσουν λαμπρὸ ναὸ, γιατί τοὺς χάρισε τὴν λευτεριά τους.

Σήμερα λοιπόν, ἐμεῖς ὁ ἁγνὸς λαὸς, ὅσον ποτὲ ἄλλοτε, ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ Ποιμένες ποὺ «Δὲν τσακάν’ τ’ μέση τους» (1), καὶ ποὺ θὰ ὑπακούουν ΜΟΝΟ στὸν Εὐεργέτη τοῦ Ἔθνους μας Κ.Η.Ι. Χριστὸ, ποὺ θὰ ἐμπνέονται ἀπὸ τοὺς δύο παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Δεσποτικοῦ τους θρόνου ΛΕΟΝΤΕΣ καὶ ποὺ κρατώντας γερὰ τὴν ποιμαντική τους ράβδο θὰ ρίπτονται καὶ αὐτοὶ μὲ αὐταπάρνηση στὸν ἀγῶνα, ἀσυμβίβαστοι, τίμιοι, γενναῖοι, ἀνυπόκριτοι, ὑπερασπιζόμενοι καὶ τὸ ποίμνιο καὶ τὴν Πίστη, κι ὄχι νὰ γυροφέρνουν σὰν γλυκανάλατοι, ψοφοδεεῖς διπλωμάτες καὶ γραφειοκράτες μισθωτοὶ ὑπαλληλίσκοι καὶ προθυμότατοι ὑποτακτικοὶ καὶ κόλακες κάθε λαοπλάνου, θεομπαίχτη καὶ νάνου «πεφωτισμένου» πολιτικοῦ ἡγετίσκου καὶ κάθε «Κολυμπάριου Οἰκουμενιστοῦ» διώκτη τῶν Ὀρθοδόξων, διπλωματικὸ διανομέα τοῦ… Κορανίου, χορηγὸ αὐτοκεφαλίας σὲ ἀχειροτόνητους Οὐκρανοὺς, θεατρίνους «ἐπισκόπους», ποὺ ἀνάβει πανθρησκειακὲς… λυχνίες, ποὺ συμποσιάζεται, συναγελάζεται (Π.Σ.Ε.), καὶ συμπροσεύχεται γιὰ τὴν παγκόσμια… εἰρήνη καὶ τοὺς πάγους τῆς Γροιλανδίας, ἢ τὰ ραδίκια… τοῦ Ἀμαζονίου μὲ τὸν αἱρετικὸ, ἐγκληματικὸ, αἱμοσταγῆ κι …ἀλάθητο παπικὸ ὀργανισμὸ, ὁ ὁποῖος, ἁγιοποιεῖ ἐγκληματικὲς φυσιογνωμίες (τὸν Στέπινατς), ποὺ διώκεται ποινικὰ γιὰ παιδεραστίες, ποὺ εὐλογεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία, ποὺ οἱ ἀθεόφοβοι ἔχουν τὴν τράπεζα τοῦ… Ἁγίου Πνεύματος, διὰ τῆς ὁποίας ξεπλένουν βρώμικο χρῆμα καὶ ποὺ ἐπίσης συμπροσεύχεται μὲ κάτι δαιμονισμένους Πεντηκοστιανοὺς ὡς καὶ μὲ κάτι Ἀγγλικανικὰ κι «ἔγγαμα» μεταξύ τους «ἀρσενικά», «ἐπισκοπικὰ» φρικιὰ, ἐνῷ ἔχει ταχθεῖ νὰ ὁμολογεῖ καὶ νὰ διακηρύσσει παντοῦ ὅτι «οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία», γιατί ὁ Λυτρωτὴς μας Χριστὸς εἶναι «ἡ Ὁδὸς, ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή» καὶ Λυτρωτὴς «πάντων τῶν λαῶν» καὶ «Φῶς εἰς ἀποκάλυψη Ἐθνῶν» ( Λουκᾶς . 2, 32 – 32 ), κι ὄχι ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες ὁδηγοῦν στὸν θεὸ καὶ στὴν Σωτηρία .

Σήμερα, ποὺ κινδυνεύουν ΚΑΙ ἡ ΠΙΣΤΗ, ΚΑΙ οἱ ΠΙΣΤΟΙ, χρειαζόμαστε ἡρωικοὺς, λεοντόκαρδους ἐπισκόπους – ποιμένες, ποὺ δὲν προσκυνοῦν ὁποιαδήποτε πολιτικὴ ἢ θρησκευτικὴ ὑποκριτικὴ «ἀνθρωποκάμπια» (2). Καπεταναίους θέλουμε γιὰ φουρτοῦνες καὶ ὄχι γιὰ κάλμες, ποὺ νὰ δείχνουν ἐπιτέλους ὅτι ἡ ἀπαστράπτουσα, περίτεχνη, γυαλιστερή τους πατερίτσα, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ οὔτε διακοσμητικὸ ἀξεσουὰρ, συνοδὸ τῆς δεσποτικῆς τους στολῆς, οὔτε σύμβολο καὶ σκῆπτρο ΕΞΟΥΣΙΑΣ, πρός… ἀδυνάτους, ἀλλὰ εἶναι ὅπλο ἰσχυρὸ κι ἀκαταμάχητο πρὸς ἰσχυροὺς, διαβρωμένους, ἀχρείους, γραικύλους πολιτικοὺς καὶ Οἰκουμενιστὲς αἱρετικοὺς λύκους, Ρομφαία φλέγουσα, στὰ χέρια ἐκείνου ποὺ ΓΝΩΡΙΖΕΙ, ἀλλὰ καὶ θέλει νὰ τὴν χειρίζεται μὲ αὐτοθυσία ὑπὲρ τῶν προβάτων του καὶ ὑπὲρ τῆς μοναδικῆς Ἀλήθειας τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας .

Στὰ 400 χρόνια σκλαβιᾶς καὶ τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγώνα, τὸ αἷμα 100 Πατριαρχῶν, Ἐπισκόπων, Μητροπολιτῶν καὶ χιλιάδων ταπεινῶν Μοναχῶν καὶ Ἱερέων, Πατροκοσμάδων, κράτησε ψηλὰ καὶ ἀνόθευτη τὴν πίστη μας, ἡ ὁποία ἀπέτρεψε τὸν ἐξισλαμισμὸ τοῦ Ἔθνους καὶ τὴν ἐξαφάνισή του. Ἀντίθετα, δυστυχῶς, τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ἡ χλιαρὴ, χαλαρὴ, νυσταλέα καὶ ἐφησυχάζουσα Ἱεραρχία μας (πλὴν ἐλαχίστων ΓΕΝΝΑΙΩΝ) γεμάτη ἀπὸ συμφεροντολόγους, φιλόδοξους χαμαιλέοντες, ἐπιδειξιομανεῖς, φιλάργυρους κι ἀρχομανεῖς καριερίστες, μοιχεπιβάτες προκειμένου νὰ ἀπολαμβάνουν «βίον ἀνθόσπαρτον κι…ἀκύμαντον», «καβάλλα στὰ Μητροπολιτικά τους… γαϊδουράκια (λιμουζίνες)» (3), ἔγιναν διαπλεκόμενα ὑποτακτικὰ δουλικὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν, τῶν Πολιτικῶν, καὶ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων (δηλαδὴ κανονικοὶ ἔνοικοι Ὀρνιθώνα) (4), κατεδίωξαν καὶ καρατόμησαν ἀδίκως 12 Ὁμολογουμένως Ἁγίους Συν­επισκόπους τους (Θεολόγος Λαρίσης, Νικόδημος Ἀττικῆς – Μεγαρίδος, κ.ἄ) χωρὶς νὰ τοὺς ἀποκαταστήσουν ἂν καὶ δεκάδες ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε τοὺς ἐδικαίωσαν. Ἐγκατέλειψαν τὸν λαὸ ἀκατήχητο, ἀνενημέρωτο, ἀπληροφόρητο, στὸ σκοτάδι (γιὰ νὰ μὴ ξυπνήσει) καὶ προκειμένου νὰ δικαιολογοῦν τὴν παρουσία καὶ τὴν προβολὴ τους, μεταχειρίστηκαν διαφόρους τρόπους, ὅπως,

α) τὴν αὐστηρότητα καὶ σκληρότητα πρὸς τοὺς ὑφισταμένους τους

β) μετέτρεψαν τὶς Μητροπόλεις τους σὲ ἐκκοσμικευμένες φιλανθρωπικὲς ΜΚΟ

γ) γιὰ τὶς δημόσιες σχέσεις καὶ τὴν μεγαλοπρεπῆ …Μιντιακὴ προβολὴ τους, ἔκαναν μόδα τὰ πλούσια καὶ μεγαλοπρεπῆ πολυαρχιερατικὰ συλλείτουργα ποὺ κάθε φορά κατέληγαν σέ… ἀλλεργιογόνα καὶ κούφια ρηχὰ λογύδρια καὶ ἀνυπόφορες ἀλληλοκολακεῖες μὲ μακροσκελῆ …ἀλληλολιβανίσματα, μὲ τσοῦρμο φωτογράφων νὰ ἀπαθανατίζουν τὸ ὅλο σκηνικὸ μὲ φωτογραφίες καὶ βίντεο, ὥστε τὴν ἑπόμενη μέρα νά…διακοσμοῦν τὰ site καὶ τὰ ΜΜΕ, γιὰ νὰ τὰ βλέπει τὸ ἁπλὸ καὶ ἀθῷο …πόπολο καὶ ἀπὸ τὴν λάμψη καὶ τὴν χλιδὴ νὰ ἐντυπωσιάζεται καὶ ἐκεῖνοι νὰ μετροῦν τά …like! Καὶ μόλα ταῦτα τὰ γήινα φτάσαμε σήμερα στὴν ἐποχὴ ποὺ τὸ καμίνι τοῦ κορωνοϊούλη δοκιμάζει τοὺς πάντες στὴν λογικὴ, στὴν πίστη καὶ στὸ φρόνημα ὅπως ἀκριβῶς ἡ φωτιὰ τὸν χρυσὸ . Γι’ αὐτὸ καὶ ἴσως ταιριάζει νὰ ἀναφωνήσουμε ὅλοι μαζὶ, ἀκόμη ἕνα ἐκεῖνο τὸ ΕΝΑΤΟ: «Οὐαὶ ὑμῖν Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι καὶ Δεσποτάδες ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ»!

1) Σήμερα, ποὺ ἡ πατρίδα, ὁ λαὸς καὶ ἡ πίστη ἔφθασαν στὸ κάτω νεκρὸ σημεῖο, ὅπου ἀρρωστημένα μυαλὰ τοῦ κόσμου, μὲ τοὺς ἀνίκανους πολιτικούς μας μὲ διεφθαρμένους ἐπιστήμονες – δουλεμπόρους τοῦ πνεύματος, καλυπτόμενοι πίσω ἀπὸ τὴν δῆθεν φιλανθρωπία ἐπιβάλλουν διὰ τῶν ραβδούχων τὴν μασκοφορία καὶ τὴν ἀπαγόρευση τῆς κωδωνοκρουσίας (Ἐφημ. ΑΓΩΝΑΣ Λάρισας), ἀλλὰ ὅμως μὲ τὴν ἄνετη πρόσβαση τῆς …ἀγέλης στὰ super market …ζωοτροφῶν.

2) Σήμερα ποὺ στὴν «Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία» τοῦ Κολυμπαρίου ἡ Ἁγία Ὀρθοδοξία μας ΕΞΙΣΩΘΗΚΕ μὲ κάθε ἄλλη «Χριστιανικὴ» …ἐκτροπὴ καὶ μὲ τὴν Ἡμισέληνο καὶ τὸ Ἄστρο τοῦ Δαβὶδ (Βλέπε σχετικὸ ἔγχρωμο βιτρὸ, στὸ Κολυμπάρι) καὶ ποὺ ἴσως σὲ λίγο οἱ (κάνοντες ὑπακοὴ) Δεσποτάδες μας, θὰ κληθοῦν νὰ κρατοῦν τὴν νέα «Ἀγαπητικῆς ἔμπνευσης» Οἰκουμενιστικοῦ – διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ τύπου ποιμαντικὴ ράβδο, ὅπου στὴν θέση τῶν δύο ὄφεων θὰ ὑπάρχουν τὰ ἄλλα δύο θρησκευτικὰ σύμβολα (Ἡμισέληνος καὶ Ἄστρο) .

3 ) Σήμερα ποὺ κυβερνιόμαστε ἀπὸ πολιτικὰ δυτικόδουλα σκύβαλα καὶ θεομπαῖχτες γραικύλους πολιτικοὺς καὶ Οἰκουμενιστὲς Ἱεράρχες ποὺ ἔχουν νερώσει τὸ κρασί τους καὶ δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχει καμία ΑΡΧΗ, πολιτικὴ ἢ θρησκευτική, ποὺ νὰ συγκαλέσει Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, γιὰ τὴν διόρθωση κάθε ἐκτροπῆς ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς κανόνες,

4) Σήμερα, ἔχουμε ἀνάγκη ποιμένων ἀνυποχώρητων, ὁμολογητῶν, τιμίων, δικαίων, ἀνδρείων, ἀσυμβιβάστων, ἐλεγκτῶν κάθε ἐκτροπῆς, ἀδικίας καὶ νόθευσις τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ προδοσίας τῆς πατρίδος . Καὶ ἐπειδὴ σήμερα ἔχουμε ἀνάγκη καὶ πάλι ἀπὸ Καντιώτηδες, Ζερβάκους, Σωτηρόπουλους, Ἁγ. Νεκταρίους, Γερμανοὺς Καραβαγγέληδες, Παπουλάκους, Παπαφλέσσες καὶ Πατροκοσμάδες, Μαξίμους Ὁμολ., Στουδίτες, Φωτίους, Χρυσοστόμους, Βασιλείους, Νικολάους, Σπυρίδωνες κ.ἄ.

5) Γι’ αὐτὸ ὁ κλῆρος πέφτει ΣΕ ΕΣΑΣ Ἀγαπητοί μας Ἀρχιμανδρίτες. ΣΕ ΕΣΑΣ τοὺς 300- 400 ποὺ εὑρίσκεσθε στὴν «Αἴθουσα ἀναμονῆς πρὸς Δεσποτοποίηση», σὲ ΕΣΑΣ, τοὺς ΑΡΙΣΤΟΥΣ ἐξ ὑμῶν, ποὺ δὲν καίγεστε νὰ ἁρπάξετε τὴν πατερίτσα μὲ ὁποιοδήποτε «προσκύνημα», σὲ ΕΣΑΣ ποὺ σὰν ἄλλοι Μάξιμοι καὶ Στουδίτες, δοῦλοι ΜΟΝΟΝ Χριστοῦ, ἔχετε τὸ φρόνημα νὰ πολεμήσετε Ὑπὲρ τῆς Ὀρθ. Πίστεως, τῆς πατρίδος καὶ τοῦ λαοῦ καὶ νὰ συγκρουστεῖτε μὲ τὸ ραγιάδικο καὶ ἄπιστο πολιτικὸ κατεστημένο, καὶ νὰ ἀφυπνίσετε (πλὴν ὀλίγων τιμίων καὶ γενναίων) τὸ δειλὸ, ἄφωνο, «ἄοσμο, ἄχρουν, ἄγευστο» Δεσποτικὸ κατεστημένο, ΕΣΕΙΣ Ἀγαπητοί μας Ἀρχιμανδρίτες, ποὺ δὲν ἀνήκετε στὴν τάξη τῶν πεφωτισμένων «Σεβασμίων (σ’ αὐτὲς τὶς δηλητηριώδεις σουπιὲς μὲ τὶς τρεῖς…τελεῖτσες), ΕΣΕΙΣ Ἀγαπητοί μας Ἀρχιμανδρίτες μὲ αὐτοθυσία ΚΑΝΤΕ ἕνα βῆμα ΕΜΠΡΟΣ!, βαδίζοντες πάνω στὸ ἴδιο μονοπάτι τοῦ Σταυροῦ καὶ τῶν Μακρυγιάννιδων, γιὰ νὰ μαζέψετε τὸ σκιαγμένο, σκορπισμένο ποίμνιο, ποὺ εἶναι τραγικὸ θῦμα καὶ τῶν «φιλανθρώπων» νόμων τοῦ Κράτους, ποὺ πῆρε τὸν κατήφορο, καθὼς δὲν ὑπῆρξε καμία ἀντίσταση καὶ ἔλεγχος ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία μας λὲς, καὶ δὲν ποιμαίνουν τὸν ἴδιο λαὸ μὲ αὐτὸν ποὺ νομίζουν ὅτι κυβερνοῦν οἱ πολιτικοὶ . Σᾶς παρακαλοῦμε, μὲ πόνο ψυχῆς καὶ μὲ δάκρυ, ἐσεῖς οἱ ΑΡΙΣΤΟΙ κάντε ἕνα βῆμα ἐμπρὸς ! Παρακαλοῦμε κάντε ἕνα βῆμα ΕΜΠΡΟΣ!

Κι ἂν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος (ὅποτε τῆς τὸ ἐπιτρέψει ἡ…μασκούλα) ἢ συνέλθει καὶ ὡς συνήθως… προαποφασίσει στὰ παρασκήνια καὶ στοὺς διαδρόμους τῆς Ἱ. Μονῆς Πετράκη, μὲ ἀλισβερίσια, μὲ συναλλαγὲς, μὲ ἀγαπητικούς… ἐκβιασμοὺς, μὲ ἀλληλοεξυπηρετήσεις, μὲ συμφέροντα, μὲ ἱερὲς φιλοδοξίες, νὰ ΜΗ ΕΚΛΕΞΕΙ κάποιους ἀπὸ ἐσᾶς τοὺς ΑΡΙΣΤΟΥΣ, γιὰ νὰ πληρώσουν τὶς χηρεύουσες Μητροπόλεις, ἀλλὰ (ἴσως) ἐκλέξει καὶ πάλι κάποιες δικές τους… φωτοτυπίες, ἀκόμη καὶ τότε, ἐσεῖς οἱ ΑΡΙΣΤΟΙ κάντε ἕνα βῆμα ΕΜΠΡΟΣ, στηρίξτε καὶ παρηγορῆστε τὸ ζαλισμένο ποίμνιο σὰν ἄλλοι Ζερβάκοι καὶ Καντιώτηδες, Μεταλληνοί, Ζήσηδες, κι ὁ κόσμος σὰν θάλασσα θὰ σᾶς ἀκολουθήσει καὶ θὰ ὑπερασπιστεῖ αὐτοὺς ποὺ ἀληθινὰ τὸν ἀγαποῦν ἁγνὰ κι ἀνυστερόβουλα.

Καὶ ἐμεῖς ὁ λαὸς, ἀφοῦ δὲν τοῦ ἐπιτρέπεται νὰ ἐκφράζει τὴν γνώμη του στὶς ἐκλογὲς Μητροπολιτῶν, θὰ εὔχεται καὶ θὰ προσεύχεται καὶ θὰ ἐλπίζει (γιατί εἶναι τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει) ὅτι αὐτὸς ποὺ θὰ τοῦ φυτέψουν γιὰ Δεσπότη στὴν μητρόπολή τους, νὰ ἀναδειχθεῖ, τουλάχιστον ἔστω καὶ λίγο, καλύτερος ἀπὸ τοὺς ἐκλέκτορές του.

Τέλος, χίλια συγγνώμη ἂν στενοχώρησα κάποιους μ’ ὅλα αὐτὰ τὰ παράπονα καὶ τὴν πικρὴ ἀπογοήτευση ἑνὸς ἁπλοῦ πιστοῦ μεταξὺ ἑκατομμυρίων ἄλλων, ποὺ γνωρίζουν τὰ ἴδια, ἀλλὰ ἀνήμποροι σιωποῦν, ὅμως οἱ δημοσκοπήσεις κάποτε, ἔδειχναν ὅτι τὴν κορυφὴ τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μαζὶ μὲ τὸν ΣΤΡΑΤΟ μας, κατεῖχε καὶ ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν ΙΕΡΑΡΧΙΑ της.

Σήμερα;; Ὤ! Σήμερα! Ἁπλῶς, κάποιος (συμβιβασμένος) Κολυμπάριος… πρώην ἀντιστασιακὸς Δεσπότης (5), ἐμφανίζεται νὰ ἐμβολιάζεται δημόσια, μὲ ἕνα ἀφερέγγυο καὶ ἡμιτελὲς ἐμβόλιο στὴν θέση τοῦ…Ἀρχιεπισκόπου καὶ νὰ τὸ διαφημίζει λειτουργώντας σὰν μασκοφόρος…Ιnfluencer τῆς κοινῆς γνώμης καὶ κάποιοι ἄλλοι…φοβητσιάρηδες ψεκάζουν μὲ ἀντισηπτικὰ τὶς θαυματουργὲς εἰκόνες τῶν Ἁγίων καὶ τῆς Παναγίας μας, καὶ ἄλλοι προτιμοῦν τὰ πλαστικὰ κουταλάκια γιὰ τὴν θεία Κοινωνία . Πέρασε φαίνεται ἡ ἐποχὴ τῶν ἡρωικῶν Παλαμάδων καὶ μαρτυρικῶν Μαξίμων καὶ τῶν Στουδιτῶν, τῶν ἁγνῶν δηλαδὴ Ἁγίων Ὁμολογητῶν τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας καὶ βρισκόμαστε στὴν ἐποχὴ «τῶν ὑποτακτικῶν» διαπλεκομένων, μὲ τὰ τῶν ἀθεόφοβων πολιτικῶν καὶ τῶν Οἰκουμενιστῶν Πατριαρχῶν, ὡς καὶ τῶν μεταπατερικῶν τζιτζιφιόγκων! Βλέπετε ἡ Γιγάντια ΠΑΤΕΡΙΚΗ θεολογία πέφτει λίγο βαριὰ στὰ ἐκλεπτυσμένα στομάχια τῶν μυγιάγγιχτων ὑψηλοφιλοσοφούντων, ἐνῷ ἡ «Μεταπατερικὴ» μινιμαλιστικὴ Θεολογία εἶναι πιό…ἐλαφριὰ καὶ μπορεῖ τὸ μενού της νὰ συνδυαστεῖ ἄνετα καὶ μὲ λίγη σάλτσα…Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν (Ὀλέεε!!! )

Πόσο μᾶς λείπεις σήμερα τίμιε,ἀτρόμητε, Λεοντόκαρδε καὶ ἀληθινὲ Ποιμένα μας, π. Αὐγουστῖνε Καντιώτη, ποὺ ὅλους τούς ζύγιζες μὲ τὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιο, κηρύσσοντας πάντοτε «Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα» μὲ ἐκεῖνο τὸ φλογερό σου «Ἐδῶ Ἑλλάς, ἐδῶ Ὀρθοδοξία!» καὶ ἐσὺ Ὅσιε π. Φιλόθεε Ζερβάκο, ὅταν διακήρυττες ὅτι «Ἐὰν ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ ἀκολουθοῦσαν κατὰ γράμμα τοὺς Ἐπισκόπους σὲ ὅλα, οὔτε Ἐκκλησία, οὔτε καὶ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς θὰ ὑπῆρχε» (6).

Μετὰ δακρύων, καὶ μὲ τὴν Ἐλπίδα ὅτι ἴσως ξυπνήσουμε κάποιες συνειδήσεις, μὲ πολὺ προσευχὴ καὶ μὲ κάποια ἀκόμη Ἐλπίδα γιὰ μία δυναμικὴ Ἀνάσταση καί…Great Reset τῆς Ἑλλάδος τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς ΠΙΣΤΗΣ μας, μὲ τὴν βοήθεια τῶν ψυχῶν τῶν εὐσεβῶν κεκοιμημένων Ἡρῴων μας, καὶ τὴν μεσιτεία καὶ προστασία τῶν μαρτύρων καὶ Ὁμολογητῶν Ἁγίων μας,

Εὐχόμαστε καλὴ Σαρακοστὴ, Καλὸ Πάσχα, Καλὴ Ἀνάσταση καὶ καλὴ Λευτεριὰ .

Σημειώσεις:

(1) Δημ. Μακρῆς, ὁπλαρχηγὸς 1821 – Δημ. Νατσιὸς, δάσκαλος Κιλκίς. (2) Δημ. Νατσιὸς, δάσκαλος Κιλκίς. (3) Ἐφημ. ΑΓΩΝΑΣ – Λάρισα, Δεκεμ. 2020 – Ἰαν 2021. (4) Κότες, ἀπεκάλεσε ὑψηλόβαθμο στέλεχος τῆς κυβέρνησης, τοὺς Μητροπολίτες. (5) Χριστιανικὴ Σπίθα, ΣΕΠ – ΟΚΤ 2016, Φ741, σελ. 8. (6) Ὁσίου Γέροντος Φιλόθεου Ζερβάκου: «Σοφὲς Πατερικὲς Διδαχὲς – Σωτήριες Ἀλήθειες «ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη» Θεσ/κη. 2020.

Previous Article

Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε οριοθέτηση ΑΟΖ με την Κύπρο

Next Article

ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Διαβάστε ακόμα