Αἴθουσα ἀποκρυφισμοῦ εἰς τὸ Βατικανόν!

Share:

ΕΧΕΙ σημασία νὰ ἀναφέρουμε σὲ ποιὸ χῶρο τοῦ Βατικανοῦ «παίχτηκε» ἡ παράσταση τσίρκου: «Καὶ ὅλα αὐτὰ ποῦ; Στὸ διαβόητο κτίριο τῶν γενικῶν ἀκροάσεων, τὸ ὁποῖο σὲ τίποτα δὲ θυμίζει κάποιο κτίριο θρησκευτικῶν τελετῶν καὶ δὴ χριστιανικῶν. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα. Πρόκειται γιὰ ἕνα κτίριο, τὸ ὁποῖο ἔχει σχεδιαστεῖ ὡς τὸ κεφάλι ἑνὸς ἑρπετοῦ. Αὐτὸ κατασκευάστηκε τὸ 1971 ἀπὸ τὸν Ἰταλὸ ἀρχιτέκτονα Pier Luigi Nervi καὶ εἶναι χωρητικότητας 6.300 θέσεων. Τρία πράγματα προκαλοῦν ἐντύπωση: Πρῶτα ἡ σχεδίαση στὸ ἐσωτερικό, παραπέμποντας στὸ κεφάλι ἑνὸς ἑρπετοειδοῦς, δεύτερον τὸ ἱερογλυφικὸ πίσω ἀκριβῶς ἀπὸ τὴ θέση τοῦ Πάπα ποὺ μοιάζει σὰν νὰ βγῆκε ἀπὸ τὴν… κόλαση καὶ τρίτον ἡ παντελὴς ἀπουσία ὁπουδήποτε σταυροῦ! Τὸ τεράστιο αὐτὸ ταμπλὸ σχεδιάστηκε ἀπὸ τὸν Pericle Fazzini, καὶ ἔχει τίτλο “Ἡ ἀνάσταση”! (La Resurrezione) καὶ τοποθετήθηκε στὴ θέση του τὸ 1977. Ὑποτίθεται ὅτι ἀπεικονίζει τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ ἡ κεντρικὴ φιγούρα μόνο ὡς ὁ Χριστὸς δὲν δείχνει, ἐνῷ ἐὰν παρατηρηθεῖ καλὰ φαίνεται σὰν ἕνα φίδι νὰ βγαίνει ἀπὸ τὸ κεφάλι, τοῦ ὑποτιθέμενου κατὰ τὰ ἄλλα Χριστοῦ! Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ ἀπόκοσμο σκηνικό, ἐὰν συνδυαστεῖ μὲ τὸ τσίρκο καὶ τὴν ἀπουσία τοῦ ὁποιουδήποτε χριστιανικοῦ συμβόλου, τὰ ἐρωτήματα γιὰ τὸ ποιὸς διοικεῖ τὸ Βατικανό, ὁ Πάπας ἢ κάποιοι ἄλλοι πέριξ αὐτοῦ, εἶναι εὔλογα» (Ἱστ. pronews.gr)! Μάλιστα, καλὰ διαβάσατε, ἡ παράσταση τσίρκου πραγματοποιήθηκε σὲ αἴθουσα ἀποκρυφισμοῦ! Αὐτὸς εἶναι ὁ Παπισμός, ἀπόλυτα ἐκκοσμικευμένος καὶ ἀπογυμνωμένος ἀπὸ κάθε χριστιανικὸ στοιχεῖο καὶ εὐθυγραμμισμένος μὲ τὸ «πνεῦμα» τῆς «Νέας Ὑδροχοϊκῆς Ἐποχῆς»!

Previous Article

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ὑπερασπιστὴς τοῦ Ἡσυχασμοῦ

Next Article

Σύγκληση της Ιεραρχίας για την απαγόρευση τέλεσης της Θείας Ευχαριστίας

Διαβάστε ακόμα