«Αὐτογκόλ»!

Share:

Δημοσιογράφοι τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου ἐπιχειροῦν νὰ τορπιλίσουν τὴν κατάστασιν, ἀλλὰ τὸ μόνον ποὺ καταφέρνουν εἶναι ὅσα ἐπικαλοῦνται νὰ στρέφωνται ἐναντίον τοῦ Φαναρίου. Ὁ κ. Σ. Τζούμας εἰς τὴν ἱστοσελίδα exapsalmos.gr τῆς 21ης Σεπτεμβρίου 2019 γράφει:

«Γιατί ἀλήθεια οἱ Πατριάρχες Ἀλεξανδρείας καὶ Ἱεροσολύμων δὲν συγκαλοῦν τὶς Ἱεραρχίες τοῦ Θρόνου των, γιὰ νὰ συζητήσουν τὸ Οὐκρανικὸ καὶ νὰ ληφθεῖ ἀπόφαση ἐν Συνόδῳ; Εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ Ἱεράρχες καὶ τῶν δύο Πατριαρχείων συντάσσονται μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ γι’ αὐτὸ οἱ Πατριάρχες δὲν θέλουν νὰ πάρουν τὴ γνώμη τους;»

Δηλαδὴ ἐμμέσως ἀπαιτεῖ τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως νὰ συγκαλέση τὴν Ἱεραρχίαν του καὶ προφανῶς τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν τὴν συγκαλεῖ σημαίνει ὅτι οἱ Ἱεράρχαι του διαφωνοῦν, πρωτίστως διὰ τὸν παραγκωνισμόν τους. Ἀνεγνώσαμε ὅμως καὶ κείμενον τοῦ κ. Ἀ. Ἐλευθεριάδη εἰς τὴν ἱστοσελίδα pronews.gr τῆς16ης Σεπτεμβρίου 2019, ὅπου γράφει:

«…ἡ θεμελιώδης ἀρχὴ γιὰ κάθε αὐτονόμηση – αὐτοκεφαλία εἶναι ὁ 17ος κανὼν τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποὺ λέγει τὰ ἑξῆς: «Εἰ δὲ καὶ τις ἐκ βασιλικῆς ἐξουσίας ἐκαινίσθη πόλις, εἰ αὖθις καινισθείη, τοῖς πολιτικοῖς καὶ δημοσίοις τύποις καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν παροικιῶν ἡ τάξις ἀκολουθείτω». Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ Ἐκκλησία ἀκολουθεῖ, ἔρχεται ὕστερα ἀπὸ τὸ κράτος, ἕπεται. Τὸ κράτος προστατεύει τὴν Ἐκκλησία του, γιατί εἶναι μέρος τοῦ ἑαυτοῦ του, τῆς κυριαρχίας καὶ τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων».

Ἐκτὸς τοῦ ὅτι σφάλλει, διότι δὲν ἔχει κατανοήσει τὸν Ἱ. Κανόνα, μὲ ὅσα γράφει παραδέχεται ὅτι τὸ Φανάρι εἶναι «μέρος τοῦ ἑαυτοῦ» τοῦ Τουρκικοῦ Κράτους καὶ τῶν «ἐθνικῶν συμφερόντων» του.

Previous Article

Τὸ κριτήριον ἐπιλογῆς τοῦ π. Ν. Φαρμάκη

Next Article

Κοινὴ λύσις ἀπὸ Σεβ. Ναυπάκτου καὶ Βασιλειάδην

Διαβάστε ακόμα