«Αὐτοκέφαλη ἢ ἀκέφαλη;»

Share:

Τοῦ κ. Γιάννη Νισύριου

Κατὰ τὸ ἄρθρο 3 τοῦ Συντά-γματος «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας… εἶναι αὐτοκέφαλη, διοικεῖται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων καὶ ἀπὸ τὴ Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτὴ καὶ συγκροτεῖται ὅπως ὁρίζει ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας». Συνεπῶς ὁ καταστατικὸς χάρτης τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ αὐτοδιοίκητο αὐτῆς ἀποτελοῦν βασικοὺς πυλῶνες ποὺ κατοχυρώνουν τὴν ἀνεξαρτησία της ἔναντι τοῦ κράτους. Ἀτυχῶς, καμιὰ κυβέρνηση δὲ δείχνει νὰ σέβεται αὐτὴν τὴ θεμελιώδη βάση διακριτῆς αὐτονομίας στὶς σχέσεις της μὲ τὴν Ἐκκλησία. Δίνει ἀσφαλῶς καὶ ἡ ἡγεσία τῆς Ἱεραρχίας δικαιώματα στὶς κυβερνήσεις νὰ τὴν ποδηγετοῦν καὶ νὰ τὴν ἐλέγχουν. Τὰ τελευταῖα ἰδίως χρόνια, συμβιβάζεται μὲ τὶς ὅποιες ἀξιώσεις τῆς πολιτείας μὲ ἀποτέλεσμα οἱ συντα-γματικὲς ἐπιταγὲς νὰ κάμπτονται καὶ ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία νὰ χρησιμοποιεῖ τὴν Ἐκκλησία γιὰ ἴδιους σκοπούς. Τὸ φαινόμενο βέβαια αὐτὸ ἔχει βαθύτερα αἴτια. Οἱ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας ἔχασαν τὴν πνευματικὴ ἐκείνη ἐπιρροὴ νὰ καθοδηγοῦν τὸ ποίμνιό τους. Κανεὶς δὲν πιστεύει πὼς οἱ ὅποιες διακηρύξεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυμου θὰ υἱοθετοῦνταν ἄκριτα ἀπὸ ὅλους τοὺς πιστούς. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς παραινέσεις περὶ ἐμβολιασμοῦ. Ἔσπευσαν ἄμεσα ὁ Ὑπουργὸς Ὑγείας Βασίλης Κικίλιας καὶ ὁ καθηγητὴς Σωτήρης Τσιόδρας νὰ παραστοῦν στὴ συνεδρίαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου. Στόχος τους νὰ ἐμβολιαστοῦν οἱ δύσπιστοι μὲ παρέμβαση τῆς Ἱεραρχίας. Τὸ ἄτοπο τοῦ ζητήματος εἶναι ὅμως πὼς ἡ ὅποια ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ εἶναι χωρὶς ἀντίκρυσμα σὲ μεγάλο μέρος τῆς κοινωνίας. Δίχως πρόθεση σύγκρισης ἢ δικαίωσης κανενός, ἂς ἀναλογιστοῦμε πώς, ὅταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος πρόβαλλε τὶς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας, ἀκολουθοῦσε πάνδημος συναγερμός. Παρὰ τὶς ποικίλες ἀντιδράσεις ἐναντίον του, ἡ ἐπιρροὴ ποὺ ἀσκοῦσε ἦταν πασιφανής. Σήμερα εἶναι προφανὲς πὼς δὲ θὰ συμβεῖ κάτι τέτοιο. Καὶ μέσα ἀπὸ τὶς ποικίλες δοξασίες ποὺ ἀκούγονται, ὁ πιστὸς ἀναζητᾶ τὴν ἀλήθεια. Κι αὐτὸ εἶναι δυστυχῶς τὸ ὀδυνηρὸ ἐρώτημα-ἀπαύγασμα τῶν καιρῶν. «Ποιὸς θὰ καθοδηγήσει τὸ ποίμνιο;». Ὄχι γιατί ἡ Ἐκκλησία ἔπαψε νὰ εἶναι αὐτοκέφαλη, κυρίως ὅμως γιατί κατέληξε οὐσιαστικὰ ἀκέφαλη.

Πηγή: Ἐφημερὶς «Μακεδονία τῆς Κυριακῆς», 18.07.2021

Previous Article

Και όμως υπάρχει αντίθεση . . .

Next Article

Λυπᾶμαι, μά δέ σᾶς ἀναγνωρίζω πλέον!