Αὐτοκεφαλία ἀνεγνώρισε τὸ Πατριαρχεῖον Σερβίας εἰς τὰ Σκόπια

Share:

Λυπηρὸν ὅτι ἀναγνωρίζονται ὡς «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία» καὶ κανεὶς δὲν ἀντιδρᾶ… Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «romfea.gr» τῆς 24ης Μαΐου 2022:

«Παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν τελέστηκε λαμπρὸ συλλείτουργο γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος Ἐπισκόπου Ἀχρίδος, στὰ Σκόπια. Στὴν Θεία Λειτουργία συλλειτουργοῦν ὁ Πατριάρχης Σερβίας κ. Πορφύριος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Στέφανος. Τοὺς Ἀρχιερεῖς πλαισιώνουν Ἱεράρχες τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας καὶ τῆς λεγόμενης “Μακεδονικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας – Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος”.

Νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ δεύτερη Θεία Λειτουργία ποὺ ὁ Πατριάρχης Πορφύριος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Στέφανος συλλειτουργοῦν (ἡ πρώτη ἦταν στὶς 19 Μαΐου στὸ Βελιγράδι) μετὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς εὐχαριστιακῆς καὶ κανονικῆς κοινωνίας, ἡ ὁποία εἶχε διακοπεῖ τὸ 1967.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας στὴν ὁμιλία του ἀνακοίνωσε ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων ἀνταποκρίθηκε ὁμόφωνα στὸ αἴτημα τῆς λεγόμενης “Μακεδονικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας – Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος” καὶ ἀναγνώρισε τὸ καθεστὼς Αὐτοκεφαλίας.

“Πρὶν ἀπὸ λίγο εἶδα τὴν χαρὰ καὶ τὴν ἀγάπη στὰ μάτια ὅλων σας! Νιώθω μία ὑποχρέωση καὶ ἕνα καθῆκον τόσο γιὰ ἐμένα ὅσο γιὰ τοὺς Ἱεράρχες τῆς Ἐκλησίας τῆς Σερβίας, καὶ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ξεπεράσαμε τὸν πειρασμὸ καὶ εἴμαστε πλέον ἕνα. Τώρα θὰ ἤθελα νὰ σᾶς μεταφέρω μία χαρμόσυνη εἴδηση! Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας ἀνταποκρίθηκε στὸ αἴτημα τῆς ΜΟΕ-ΑΑ καὶ ἀποφάσισε ὁμόφωνα νὰ ἀναγνωρίσει τὸ καθεστὼς τῆς Αὐτοκεφαλίας” – τόνισε χαρακτηριστικὰ ὁ Πατριάρχης Πορφύριος.

Μετὰ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Πατριάρχη Πορφυρίου οἱ καμπάνες τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου ἤχησαν χαρμόσυνα καὶ τὸ πλῆθος ξέσπασε σὲ χειροκροτήματα (δεῖτε τὸ βίντεο στὸ 2:38.19)

Τέλος νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Ἱεραρχία τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἐξουσιοδότησε τὴν Ἱερὰ Σύνοδο σὲ συνεργασία μὲ τὴν “ΜΟΕ-ΑΑ’’ νὰ ἐπεξεργαστεῖ τὶς τεχνικὲς λεπτομέρειες καὶ ἔπειτα θὰ ἀνακοινωθεῖ χαρμόσυνα ἀπόφαση μὲ τὸ κατάλληλο κείμενο τῆς Αὐτοκεφαλίας καὶ ἔπειτα θὰ ἐνημερωθοῦν καὶ θὰ καλεστοῦν οἱ ὑπόλοιπες Τοπικὲς Ἐκκλησίες νὰ δεχτοῦν τὴν ἀπόφαση».

Previous Article

Πρέσβης Ουκρανίας στο Βατικανό κάλεσε σε μεταφορά ναών της Λαύρας στην Σχισματική Ουκρανική Εκκλησία

Next Article

Ο Πατριάρχης Κύριλλος απέκλεισε τη διαίρεση του Ορθόδοξου λαού της Ρωσίας και της Ουκρανίας