Αὐτοκριτικὴ Μητροπολίτου

Share:

Χαιρόμεθα διὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Δημητριάδος προέβη εἰς τὸ πρῶτον βῆμα τῆς αὐτοκριτικῆς καὶ ἀναμένομεν καὶ ἕτεροι Μητροπολῖται νὰ ἀκολουθήσουν. Ὡστόσον, εἶναι ἀπαραίτητον καὶ τὸ δεύτερον βῆμα: νὰ δηλώση τὰ συγκεκριμένα λάθη καὶ νὰ ζητήση συγγνώμην, εἰδάλλως εἶναι –ὅπως ἄλλοτε εἶπεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος- «λόγια, λόγια, λόγια». Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Ταχυδρόμος Μαγνησίας» ὁ Σεβασμιώτατος ἐδήλωσεν εἰς συνέντευξιν:

«Βέβαια, στὴν κατάσταση αὐτὴ (ἔνν. τῆς ἠθικῆς παρακμῆς) διακρίνω καὶ τὶς μεγάλες εὐθύνες ἡμῶν τῶν ἐκκλησιαστικῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι καιρὸς νὰ κοιταχθοῦμε στὸν καθρέπτη, νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸν μικρόκοσμό μας, νὰ ἀναλογιστοῦμε τὰ λάθη καὶ τὰ ἐλλείμματά μας, νὰ κάνουμε τὴ γενναῖα αὐτοκριτική μας καὶ  νὰ  ἀνοι­χθοῦμε στὸν λαό μας διαλαλώντας τὴν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς κόμπλεξ καὶ φοβικὰ σύνδρομα γιὰ τὸ τί θὰ πεῖ γιὰ μᾶς ὁ κόσμος. Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ὁ κόσμος. Ὁδηγός μας εἶναι τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἔργο μας ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου στὴν ὁλότητά του».

Previous Article

Ὁλοκληρώνεται ἡ ἀποκατάσταση τοῦ Ἱ. Π. Παναγίας Τρυπητῆς

Next Article

Ἐπιτακτική καί ἐπείγουσα ἀνάγκη γιά προσωπική καί συλλογική μετάνοια