Αὐτὴ εἶναι ἡ μεταναστευτικὴ τραγωδία τῆς Εὐρώπης!

Share:

Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ κ. Σερένα Νομικοῦ δημοσίευσε ἕνα ἀποκαλυπτικὸ ἄρθρο γιὰ τὴν κατάσταση στὴ Σουηδία, λόγῳ τοῦ μεταναστευτικοῦ, ἡ ὁποία ἀντικατοπτρίζει τὴν τραγῳδία τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου. Διαβάστε ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα: «Οἱ συνθῆκες στὴ Σουηδία ἔχουν ἐπιδεινωθεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ μετὰ τὸ ξέσπασμα τῆς πανδημίας. Ἡ ἀνεργία μεταξὺ τῶν ξένων ἔχει κορυφωθεῖ, ὁδηγώντας τους στὴ διάπραξη ἀκόμη περισσότερων ἐγκλημάτων ποὺ συνήθως μένουν ἀτιμώρητα ἐξαιτίας τῶν νόμων τῆς χώρας. Ἐκτὸς αὐτοῦ, πολλὲς ἀπὸ τὶς ἀπαγορευμένες ζῶνες ποὺ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εἰσβάλει οὔτε ἡ ἀστυνομία, ἔχουν μετατραπεῖ σὲ ἑστίες μετάδοσης τοῦ ἰοῦ, λόγῳ τῆς κακῆς ὑγειονομικῆς τους κατάστασης. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μία ἀπὸ τὶς πιὸ ὑποδειγματικὲς χῶρες τοῦ πλανήτη βαδίζει ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο. Δὲν εἶναι λοιπὸν παράλογος ὁ Σουηδὸς συγγραφέας ποὺ ἔχει γράψει πὼς ἡ Σουηδία βρίσκεται σὲ πόλεμο καὶ οἱ ὑπεύθυνοι εἶναι οἱ πολιτικοί. Ἡ ἀλήθεια πάντως εἶναι πὼς πολλοὶ Σουηδοὶ αἰσθάνονται ἐγκαταλειμμένοι ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς σὲ μία χώρα ποὺ μοιάζει ὅλο καὶ περισσότερο μὲ ἐμπόλεμη ζώνη. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν Εὐρώπη, δέχεται μία σιωπηλὴ ἰσλαμικὴ ἐπίθεση χωρὶς νὰ ἀντιδράει, ἐνῷ ἡ Ἑλλάδα μας εἶναι στόχος ἐποικισμοῦ, μέσῳ τῶν παράνομων ποὺ στέλνει μεθοδικὰ ἡ Τουρκία. Καμία Ἑλληνίδα ὅμως καὶ κανένας Ἕλληνας δὲν φαίνεται νὰ ἐνδιαφέρεται, ὁπότε τὸ μέλλον μας εἶναι προδιαγεγραμμένο» (Ἱστ. Ἀμέθυστος)! Δυσ­τυχῶς αὐτὴ ἡ κατάσταση σηματοδοτεῖ τὴν ἀρχὴ τοῦ τέλους τῆς Εὐρώπης καὶ μαζὶ τῆς Πατρίδος μας!

Previous Article

Καμία πανδημία δὲν ἦταν ποτὲ ἀόρατος ἐχθρός

Next Article

Νέο νομοσχέδιο καταργεί τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες