Αὐτὸ ποὺ δὲν κατενόησαν ἀπὸ τὸν «Κιέβου»

Share:

Ὁ Ψευδοπατριάρχης Κιέβου κ. Φιλάρετος εἰς συνέντευξίν του παρουσίασεν ἐκκλησιαστικὸν ἑνωτικὸν σχέδιον ἐναντίον τοῦ ψευδοκιέβου Ἐπιφανίου. Ὅλοι οἱ δημοσιογράφοι παρουσίασαν αὐτὸ ὡς οὐτοπικὴν πρότασιν κ.ἄ. Κανεὶς δὲν πρόσ­εξε τὸ σημαντικώτερον: μὲ ὅσα ἐδήλωσεν ὁ κ. Φιλάρετος ἀναγνωρίζει οὐσιαστικῶς ὡς ΜΟΝΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Μόσχας. Ἑπομένως, καταρρίπτονται ὅλα τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ Φαναρίου περὶ «ἐκκλήτου», δικαιοδοσίας κ.λπ. Ἀκόμη καὶ τώρα ὁ κ. Φιλάρετος συνεχίζει νὰ ἀντιλαμβάνεται ὅτι μόνη ὁδὸς, εἶναι ἐκείνη ἡ ὁδὸς, τὴν ὁποίαν ἐξ ἀρχῆς ὑπεστήριζεν ὅταν ἀπέστειλεν αἴτημα δι’ αὐτοκεφαλίαν εἰς τὴν Μόσχαν. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα risu.org.ua τῆς 21ης Ἰανουαρίου 2020:

«Σὲ συνέντευξη τύπου ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς 20 Ἰανουαρίου στὸ Κίεβο, ὁ Φιλάρετος δήλωσε τί περίμενε ἀπὸ τὸν Πατριάρχη τῆς Μόσχας ἀπὸ τὴν Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία ὑπὸ τὸν Κιέβου Ὀνούφριο καὶ περιέγραψε τὴν ἀποκαλυπτικὴ μοῖρα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἐπιφανίου.

“Ἂν ὁ Πατριάρχης τῆς Μόσχας ἀναγνωρίσει τὴν Οὐκρανικὴ Ἐκκλησία ὑπὸ τὸν Κιέβου Ὀνούφριο ὡς αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία, τότε τὸ ἑπόμενο βῆμα εἶναι ἡ συγχώνευση τοῦ Πατριαρχείου Κιέβου καὶ τῆς Μόσχας στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, ἀλλὰ στὸ καθεστὼς τοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὸ Κίεβο. “Ὡς ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς συγχώνευσης, οἱ ἐνορίες, οἱ μητροπόλεις καὶ ἡ ἐπισκοπὴ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἐπιφανίου θὰ ἀρχίσουν νὰ ἐντάσσονται στὸ Πατριαρχεῖο τοῦ Κιέβου, ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἐπιφανίου θὰ διαλυθεῖ καὶ θὰ ὑπάρξει μία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Οὐκρανία”.

Ὁ Φιλάρετος θεωρεῖ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ Πατριαρχείου Κιέβου ὡς καθῆκον του, ἔτσι ὥστε νὰ «γίνει τόσο μεγάλη ὅσο ἦταν πρὶν ἀπὸ τὴ δημιουργία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἐπιφανίου».

“Ὁ στόχος μου εἶναι νὰ αὐξήσω τὶς ἐπαρχίες, τὶς ἐνορίες, τὶς ἐπισκοπὲς καὶ τοὺς κληρικοὺς τοῦ Πατριαρχείου Κιέβου στὴν Οὐκρανία καὶ νὰ ἐνταχθοῦν οἱ ἐνορίες στὴν Εὐρώπη, τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὸν Καναδὰ στὸ Πατριαρχεῖο Κιέβου”, δήλωσε ὁ Φιλάρετος».

Previous Article

Τὰ σταυροπηγιακὰ μοναστήρια, οἱ Βοηθοὶ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ… ψίθυροι εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης

Next Article

Δεν υπάρχουν σύνορα μεταξύ Ελλήνων και Σέρβων