Α ΄. Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ὑποστηρίζει τὴν ὁμοφυλοφιλίαν;

Share:

Τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως μᾶς ἀπέστειλε δελτίον τύπου, εἰς τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται ὅτι ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τὴν 12ην Ἰουλίου μὲ θέρμην τὸν κ. Κ. Μπακογιάννην, τὸν συνεχάρη διὰ τὴν ἐκλογήν του, τοῦ ἔδωσεν ἐγκαρδίως τὴν εὐλογίαν του καὶ τοῦ ηὐχήθη κάθε ἐπιτυχίαν. Παρὼν εἰς τὴν συνάντησιν καὶ ὁ Σεβ. Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος. Τοὺς λόγους διὰ τοὺς ὁποίους ὁ κ. Μπακογιάννης μετέβη εἰς τὸ Φανάρι, γνωρίζει μόνον ὁ ἴδιος, καθὼς ἡ ἰδιότης του ὡς Δημάρχου τῶν Ἀθηναίων δὲν δικαιολογεῖ τὸ ταξίδι… Οἱ λόγοι διὰ τοὺς ὁποίους ὑπερεπερίσσευσεν ἡ πατρικότης τοῦ Πατριάρχου εἶναι ὅμως γνωστοί. Ὁ Πατριάρχης ἔχει προφανῶς συγκινηθῆ μὲ ὅσα ὁ κ. Μπακογιάννης εἶχε δηλώσει εἰς συν­έντευξίν του εἰς τὸ Vice τὸ 2018. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα elkosmos.gr τῆς 13ης Ἰανουαρίου 2018:

«Ἔτσι σὲ πρόσφατη συνέντευξη ποὺ παραχώρησε στὸ μᾶς ἐνημέρωσε ὅτι εἶναι «φανατικὰ ὑπὲρ τοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων, τῆς τεκνοθεσίας καὶ ὑπὲρ τῆς νομιμοποιήσεως τῆς κάνναβης». Ἐνημερωτικὰ ἡ συν­έντευξη δόθηκε στὸ σοβαρότατο καὶ ἐγκυρότατο Vice… Ἀπολαῦστε τον… Γιὰ τὸ νομοσχέδιο ταυτότητας φύλου: «Δὲν εἶμαι σίγουρος ἂν θὰ τὸ ψήφιζα. Εἶμαι φανατικά τῆς ἄποψης πὼς ὁ μόνος νόμος εἶναι ἡ ἀγάπη. Εἶμαι ὑπὲρ καὶ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλόφιλων ζευγαριῶν καὶ τῆς υἱοθεσίας παιδιῶν. Αὐτὸ πού μὲ προβληματίζει μὲ τὸ συγκεκριμένο νομοσχέδιο εἶναι ἡ ἡλικία, τὰ 15 χρόνια… Γιὰ τὸ ἂν θὰ ἔκανε Gay Pride στὴν Λαμία: «Γιατί ὄχι; Γιατί μπορεῖ νὰ γίνει στὴν Ἀθήνα καὶ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει στὴ Λαμία καὶ στὸ Καρπενήσι; Κάτι τὸ καινούργιο εἶναι λογικὸ νὰ προκαλεῖ ἀντιδράσεις»… Γιὰ τὴν ἀποποινικοποίηση τῆς κάνναβης: «Εἶμαι φανατικὰ ὑπὲρ τῆς ἀποποινικοποίησης τῆς μαριχουάνας γιὰ πάρα πολλοὺς λόγους. Ὄχι μόνο γιατί ἀντικειμενικὰ ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι εἶναι λιγότερο ἐπιβλαβὴς ἀπὸ ἀλκοόλ, ὄχι μόνο ἐπειδὴ ὑπάρχει ἕνα ὀργανωμένο ἔγκλημα πίσω ἀπὸ τὴ διακίνησή της, ἀλλὰ καὶ γιατί βλέπεις παιδιὰ ποὺ μπαίνουν γιὰ λίγα γραμμάρια στὴ φυλακή…».

Δὲν δύναται νὰ ἰσχυρισθῆ κανεὶς ὅτι δὲν ἐγνώριζε τὰς τοποθετήσεις τοῦ κ. Μπακογιάννη καθὼς τὰς ἔχει ἐπαναλάβει καὶ εἰς τὸν τηλεοπτικὸν σταθμὸν ΑΝΤ1 καὶ οὐδέποτε τὰς ἀπέκρυψεν. Ἂν ὁ κ. Βαρθολομαῖος τὰ παραβλέπη διὰ πολιτικοὺς λόγους, τότε νὰ κρεμάση τὸ ὠμοφόριόν του διὰ τὴν ψυχικὴν καὶ σωματικὴν ζημίαν χιλιάδων παιδιῶν ποὺ προκαλεῖ ὁ ἴδιος μὲ τὴν στάσιν του καὶ νὰ κατέλθη εἰς τὸν στίβον τῆς πολιτικῆς.

Previous Article

Αντίσταση απο την Γεωργία κατά της ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας

Next Article

Ἕως καὶ τὸ Π.Σ.Ε. ἀναγνωρίζει τὴν κανονικὴν Ἐκκλησίαν εἰς τὴν Οὐκρανίαν!

Διαβάστε ακόμα