Βαλκανικὸν οἰκονομικὸν κράτος μὲ Πρωτεύουσαν τὴν Ἀλεξανδρούπολιν;

Share:

Συνέντευξιν παρεχώρησεν ὁ Πρέσβυς τῶν ΗΠΑ εἰς Ἀθήνας κ. Πάιατ εἰς τὴν κ. Κατερίνα Καλεντερίδου, ἀπὸ τὴν ὁποίαν εἶναι καταφανὲς ὅτι διὰ τὴν Ἀμερικήν, ἡ ὁποία εἶναι μία πανσπερμία λαῶν, δὲν ὑπάρχουν ἐθνικοὶ στόχοι, ἀλλὰ οἰκονομικοί. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα ViaDiplomacy.gr τῆς 18ης Νοεμβρίου 2019:

«Ὁ Πρεσβευτὴς τῶν ΗΠΑ στὴν Ἑλλάδα, ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στὴν Ἀλεξανδρούπολη καὶ πῶς μέσῳ αὐτῆς θὰ ἀνοίξει ὁ δρόμος γιὰ τὴν Οὐκρανία…

Κ.Κ.: Εἶστε ὁ μοναδικὸς Πρέσβης ποὺ ἐπισκέφθηκε τὴν Ἀλεξανδρούπολη τρεῖς φορές. Πόσο αἰσιόδοξος εἶστε γιὰ τὸν νέο ρόλο ποὺ θὰ διαδραματίσει στὰ ἑπόμενα χρόνια τὸ λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρούπολης;

G.P.: Ἡ Ἀλεξανδρούπολη πρό­κειται νὰ γίνει ἕνας σημαντικὸς κόμβος γιὰ τὶς μεταφορές, τὴν ἄμυνα, τὴν ἐνέργεια καὶ τὴν ἀσφάλεια τῆς περιοχῆς, δεδομένης τῆς γεωστρατηγικῆς της θέσης, καθὼς ἐπίσης τοῦ λιμανιοῦ, τῆς σιδηροδρομικῆς καὶ τῆς ὁδικῆς διασύνδεσής της μὲ ὅλη τὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη.

Ἑπομένως, εἶναι ξεκάθαρο γιατί ἡ Ἑλλάδα καὶ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀποφάσισαν νὰ συν­εργαστοῦν στενά, ἐδῶ, στὴν Ἀλεξανδρούπολη.

Ἡ πρόσφατη ἐπιτυχὴς ἀπομάκρυνση τῆς βυθοκόρου «Ὄλγα» μὲ τὴν συνδρομὴ τῶν Ἀμερικανικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων θὰ ἀπελευθερώσει τὴν πλήρη ἐμπορικὴ δυναμικὴ τοῦ λιμένα καθὼς ἐπίσης, θὰ καταστήσει δυνατὴ τὴν στρατηγικὴ συνεργασία μεταξὺ τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Στηρίζουμε τὴν αὐξημένη συνεργασία μεταξὺ τῶν δύο χωρῶν σὲ θέματα ἀσφάλειας, καὶ μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, ἐπιδεικνύουμε τὴ συνεχιζόμενη δέσμευσή μας στὴν συμμαχία Η.Π.Α.-Ἑλλάδας καὶ στὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ ΝΑΤΟ.

Προσβλέπουμε στὴν ἰδιωτικοποίηση τοῦ λιμένα καὶ ἐλπίζουμε ὅτι θὰ ὑπάρξουν οἱ κατάλληλες προϋποθέσεις γιὰ συμμετοχὴ Ἀμερικανῶν ἐπενδυτῶν στὸν διαγωνισμὸ .

Τέλος, μετὰ τὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, σὲ συνδυασμό με τὴν ἔναρξη τῆς κατασκευῆς τοῦ ἀγωγοῦ Interconnector Greece Bulgaria καὶ τὰ σχέδια γιὰ τὸ FSRU στὴν Ἀλεξανδρούπολη, ἡ Ἑλλάδα εἶναι σὲ θέση νὰ «σπάσει» τὸ μονοπώλιο τῆς GAZPROM στὴν ἀγορὰ φυσικοῦ ἀερίου τῶν Βαλκανίων. Ἀνυπομονοῦμε νὰ εἰσαγάγουμε ὑγροποιημένο φυσικὸ ἀέριο ἀπὸ τὶς ΗΠΑ στὴν Ἀλεξανδρούπολη καί, μέσω τοῦ IGB, στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῶν Βαλκανίων.

Κ.Κ.: Ἔχετε δηλώσει ὅτι ἡ Ρωσία ὑπονομεύει τὸ ρόλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη. Πρόσ­φατα, ἡ Ἑλληνικὴ Ἐκκλησία ἀναγνώρισε τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας. Πιστεύετε ὅτι ἡ Μόσχα θὰ πιέσει τὴν Ἑλλάδα ἀκόμα περισσότερο λόγω αὐτοῦ τοῦ ζητήματος;

G.P.: Ὅταν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀναγνώρισε τὸ αὐτοκέφαλο τῆς ἀνεξάρτητης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας στὶς 6 Ἰανουαρίου, ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ, κ. Πομπέο τὸ χαρακτήρισε, ὡς “ἱστορικὸ ἐπίτευγμα, καθὼς ἡ Οὐκρανία ἐπιδιώκει νὰ καθορίσει τὸ μέλλον της”. “Σὲ αὐτὴν τὴν ἀξιοθαύμαστη στι­γμή, οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐκφράζουν τὴν ἀμέριστη στήριξή τους γιὰ τὴν Ἐθνικὴ κυριαρχία καὶ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Οὐκρανίας”.

Θεωροῦμε τὴν ὑποστήριξη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη νὰ ἀναγνωρίσει τὴν αὐτοκεφαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ὡς ἕνα παράδειγμα ἠθικῆς, θάρρους καὶ ἡγεσίας. Τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀλεξάνδρειας ἀκολούθησε τὸ παράδειγμα καὶ πιστεύουμε πὼς τὸ ἴδιο θὰ πράξουν καὶ ἄλλες Ἐκκλησίες.

Ὅπως σημείωσα πρόσφατα στὴ Συνδιάσκεψη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς γιὰ τὴ Θρησκευτικὴ Διπλωματία, ἡ Ρωσία χρησιμοποιεῖ τὴν Ἐκκλησία ὡς μοχλὸ πίεσης, γιὰ νὰ προκαλέσει ἀστάθεια καὶ νὰ ὑπονομεύσει τὴ δημοκρατία, σὲ εὐθὺ ἀνταγωνισμὸ μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀνησυχοῦν ἐπίσης βαθιὰ γιὰ τὶς παραβιάσεις τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας στὴν κατεχόμενη ἀπὸ τὴ Ρωσία Κριμαία. Δεσμευόμαστε νὰ συνεργαστοῦμε μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἄλλους δημοκρατικοὺς ἑταίρους, γιὰ νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία στὸ ἐξωτερικὸ καὶ νὰ διατηρήσουμε τὴν εἰρήνη καὶ τὴν εὐημερία στὴν περιοχή».

Previous Article

Αἱ ΗΠΑ πιέζουν τὸν Πατριάρχην Βουλγαρίας

Next Article

Ἐδόθη ἡ ἐξήγησις διὰ τὸν Ἀλεξανδρείας